A szakkollégium egy szakmai alapon szerveződő közösségből bontakozott ki, amely közösség a mai napig autonóm szervezetként működik. Azonban a tagság fontosnak tarja, hogy a tevékenységében, céljai elérésében sokat segítő, iránymutató szakembereket tiszteletbeli tagokként ismerje el. Rájuk mentorként, példaképként gondolunk.
Köszönettel tartozunk tiszteletbeli tagjainknak, amiért figyelemmel kísérik a szakkollégiumban folyó szakmai munkát és tudásukkal, tapasztalataikkal segítik a tagok szakmai fejlődését.

Bokros Lajos


Közgazdász, egyetemi tanár, politikus

Közgazdaságtant tanult a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen (jelenleg anyaegyetemünk, a Budapesti Corvinus Egyetem). Egy évet hallgatott a panamai Állami Egyetemen. Diplomáját 1978-ban Szerezte, maid 1980-ben közgazdasági doktori értekezését védte meg. Ezt követően a Pénzügyminisztérium égisze alatt működő Pénzügykutatási Intézetben dolgozott, ahol egyik feladata a bankreform, a kétszintű bankrendszer kialakítása volt. 1987-ben a Magyar Nemzeti Bank tőkepiaci fejlesztésekért felelős igazgatója lett; ebbéli funkciójában a Budapesti Értéktőzsde egyik életre hívója. 1989 és 1991 között a Magyar Nemzeti Bank Ügyvezetője, 1990 és 1995 között a Budapesti Értéktőzsde elnöke, ezzel párhuzamosan 1990 és 1991 között az Állami Vagyonügynökség vezetője, maid 1991és 1995 között a Budapest Bank elnök-vezérigazgatója volt. 1995. március 1-je és 1996. február 29-e között pénzügyminiszter. Ezt követően a Világbank Európáért és Közép-Ázsiáért felelős igazgatója lett, többek között Horvátországban és Lengyelországban dolgozott kormánytanácsadóként. A Közép-Európai Egyetem (CEU) professzora, 2006 januárjában az intézmény gazdasági irányításáért felelős vezérigazgatójává nevezték ki. 2009-től az Európai Parlament képviselője. A Heller Farkas Szakkollégium tiszteletbeli tagja.

Csaba László


Közgazdász, egyetemi tanár, a MTA levelező tagja

Csaba László (Budapest, 1954. március 27.) magyar közgazdász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Kutatási területe a világgazdaságtan, ezen belül az összehasonlító gazdaságtan, valamint a nemzetközi gazdasági kapcsolatok.
Tudományos munkásságának kezdetén Kelet-Európa gazdaságtanát kutatta, majd a magyar és más rendszerváltások összehasonlító gazdaságtanával foglalkozott (például: a gazdasági liberalizáció, a privatizáció és az átmenet problematikája). Ezt követően a közép-kelet-európai politikai gazdaságtan kérdéseiről publikált, majd a magyar kis- és középvállalkozói szektor a kisebb gazdaságok es Európa világgazdasági kérdései es összefüggéseit kutatta.
Több mint kétszáz tudományos közleménye összesen tizennyolc országban jelent meg. Publikációiból számos könyv illetve gyűjteményes kötet formájában adták ki. Munkáit elsősorban magyar es angol nyelven adja közre. A Heller Farkas Szakkollégium tiszteletbeli tagja.

† Dr. Hetényi István


Közgazdász

1926-ban született, majd 1948-ban végzett a József Nádor Műegyetemen, ahol Heller Farkas tanszékén alkalmazásban is állt. 1949-től 1980-ig az Országos Tervhivatalban dolgozott, az előadótól az államtitkárig terjedő beosztásokig. Itt fő munkaterülete a távlati tervezés es a nemzetközi gazdasági együttműködés megszervezése. Tevékenysége az 1960-as évektől egybe kapcsolódott a pénzügyi reformokkal, az 1968-ban bevezetett új gazdasági mechanizmust évekig előkészítő tervezési munkacsoport vezetője. 1980-tól 1986-ig pénzügyminiszter Faluvegi Lajossal cserélve a tervhivatali és a miniszteri bársonyszéket. 1987-től a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem tanára és oktatója. Az 1987-es bankreform előkészítője és az 1988-as adóreform egyik kidolgozója. 1989-től a Kék Szalag Bizottság egyik szervezője. A Magyar Közgazdasági Társaság ujjászervezője. Számos külföldi közgazdasági művet is adaptált, mint például Joseph E. Stiglitz A kormányzati szektor gazdaságtana című művét. A Heller Farkas Szakkollégium tiszteletbeli tagja.

Kopits György


Közgazdász

Kopits György közgazdasági diplomáját a Georgetown Universityn szerezte 1965-ben, majd 1971-ben ugyanitt védte meg doktorátusát. Pályafutását a Brookings lstitution-ban kezdte, majd 5 évet töltött az Amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztériumában. 1975-től a Nemzetközi Valutalapnál dolgozik, ahol kezdetben az Európai ügyek osztályán dolgozott, majd később a Speciális Pénzügyi Tanulmányok osztályvezetői feladatait látta el. 1993 és 1996 között a Nemzetközi Valutaalap (IMF) magyarországi képviselője volt. 2003. december 1-i hatállyal hat évre a Monetáris Tanács tagja lett.
Több egyetemen is oktatott, jelenleg a Közép-Európai Egyetem óraadó tanara, ahol a feltörekvő országok gazdaságpolitikáját oktatja különös tekintettel a makrogazdasági faktorokra. A Heller Farkas Szakkollégium tiszteletbeli tagja.

† Dr. Lámfalussy Sándor


Közgazdász

Az 1929. április 26-án Kapuváron született Lámfalussy Sándor 1949-ben hagyta el Magyarországot. 1949-1953 között a Leuveni Katolikus Egyetemen (Belgium) végezte közgazdasági tanulmányait és szerzett 1953-ban közgazdasági diplomát (Licence en sciences économiques). Alapító tagja volt a leuveni Mindszenty Diákotthonnak. 1953-1955-ig a Nuffield College (Oxford, Egyesült Királyság) kutató hallgatója, maid 1957-ben doktori fokozatot szerzett (D. Phil. Economics). 1961-1962 között a Yale Egyetemen, maid 1965-1995 között a Louvain-la-neuve-i Katolikus Egyetemen oktatott. 1997 óta a Louvain-la-Neuve-i Katolikus Egyetem Európa Tanulmányok Intézetét vezeti. Életpályája során az elméleti, tudományos tevékenység mellett kezdettél fogva jelen van az aktív döntéshozói, szakértői elhivatottság is. 1955-től közgazdász, banki tanácsadó a Banque Bruxelles-nél, valamint 1965-tól betöltötte a Banque de Bruxelles vezérigazgatói, maid a bank igazgatótanácsának elnöki tisztét. 1976-tol a jegybankok bankjának nevezett bázeli Nemzetkézi Fizetések Bankjánál dolgozott gazdasági tanácsadóként. 1981-tól vezérigazgató-helyettes, maid 1985-tól vezérigazgató lett; ezt a posztot 1993-ig töltötte be. Közben a Delors-bizottság tagjaként részt vett 1988-1989 között az Európai
Monetáris Unió megvalósítási tervének kidolgozásában, maid az Európai Monetáris Intézet az (Európai Központi Bank elődje) elnökeként 1994. január 1-étől 1997. június 30-áig felelt az euró bevezetésének előkészítéséért. 2000-2001 között az Európai Értékpapírpiacokat Szabályozó Bölcsek Tanácsa elnöke. A Heller Farkas Szakkollégium tiszteletbeli tagja.

Sebestyén Géza


Közgazdász

1972-ben született. 1997-ben végzett az ELTE matematikus szakán, 2000-ben pedig a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. PhD értekezését 2008-ban védte meg, témája az arbitrált árfolyamok elméletének felhasználása a banki eszközforrás-menedzsment sztochasztikus programozási modellezésében volt. 2000 óta áll a Budapesti Corvinus Egyetem alkalmazásában, kezdetben mint PhD hallgató, maid mint egyetemi tanársegéd, illetve adjunktus. Emellett tanított, illetve tanít az ELTE-n, a Bankárképzőben, a Vezetőképzőben, az ESSIAME főiskolán, a BKÁE királyhelmeci és révkomáromi tagozatain, világbanki tanfolyamokon, a bécsi közgazdaságtudományi egyetemen, a BMGE MBA kurzusain, a Brókerképzőben, az ESSCA-ban és a Heller Farkas Szakkollégiumban. Oktatói tevékenysége mellett konzulensként dolgozott a MIS Kft-nél, részvényelemző volt az AB-AEGON Rt.-nél, projektvezető a TBIGON Software Kft-nél. 2003 óta saját cégét vezeti. Két kisfiú édesapja. A Heller Farkas Szakkollégium tiszteletbeli tagja.

 

 

Sólyom Andrea


Közgazdász

Sólyom Andrea 1993 és 1997 között a Kodolányi János Főiskolán német nyelvtanár szakra járt. 2000 és 2003 között a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Karán , Szakdiplomácia, Nemzetközi (EU) Menedzsment szakot végezte el. 2006 és 2009 között Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodás szakos közgazdász tanár. 2009 és 2016 között a Széchenyi István Egyetemen egyetemi adjunktus.  Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetén és Szervezeti Magatartás Tanszékén adjunktus. Fontosabb, oktatott témakörei közé tartozik a szervezeti magatartás, szervezetfejlesztés és emberi erőforrás menedzsment. Az elmúlt időszakban készségesen és önzetlenül segítette a szakkollégiumot. Együttműködésünk során jól átlátta a szakkollégium működését és felépítését, így igazán kiemelkedő meglátásokkal gazdagította a közös munkát. Nagyon hasznosak voltak a tanácsai, amellyel nem csak a szervezetfejlesztést, de a vezetőségi általános feladatokat, és a csoportdinamika fejlődését is segítette.

Közös projektjeink:

  • vezetőségi és középvezetői struktúra
  • általános szervezeti folyamatok felmérése
  • felvételi folyamat
  • demokratikus intézményrendszerünk
  • pénzügyi stáb
  • rekrutáció és marketing kapcsolata

 

Szapáry György


Közgazdász

Szapáry Gyula és futaki gróf Hadik Adél Etelka második gyermekeként látta meg a napvilágot. Az 1956-os forradalom után elhagyta Magyarországot, előbb Ausztriába maid Belgiumba távozott. Felvételt nyert a Louvaini Katolikus Egyetemre ahol 1961-ben szerzett közgazdasági diplomát. Közgazdaságtudományi doktori disszertációjának opponense Lámfalussy Sándor volt. Időközben megkapta a belga állampolgárságot. Diplomaiasa után az egyetemen nemzetközi gazdasági és pénzügyi folyamatokat kutatott, maid 1965 és 1966 között az Európai Gazdasági Közösség
Bizottságánál dolgozott Brüsszelben. 1967-ben került Washingtonba a Nemzetközi Valutaalaphoz (IMF), ahol afrikai, ázsiai és európai országokban vezetett tárgyalásokat. 1987 és 1990 között az ázsiai ügyek főosztályának vezetője volt.
1990-ben tért haza, visszakapta magyar állampolgárságát (a belgiumi megtartása mellett), amikor az IMF magyarországi megbízottjává nevezték ki, mely pozíciót 1993-ig töltötte be. Ekkor a Magyar Nemzeti Bank alelnökévé nevezték ki Bod Peter Ákos mellé, 1999-ben járt le a mandátuma. 2001-ben Járai Zsigmond akkori jegybankelnök újra felkérte az alelnöki teendők ellátására, amit elfogadott. Mandátuma 2007 februárjában járt le. A két alelnöki megbízatás közötti id6ben az MNB elnöki tanácsadója volt. Ezenkívül 1993 és 2001 között a Nemzetkézi Bankárképző Központ igazgatóságának elnöke. 1997 és 2000 között a Budapesti Árutőzsde tanácsának tagja, illetve ugyanebben az időszakban a Nyugdíjpénztártánacs tagja. 2004 és 2007 között az Európai Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának tagja, illetve az Európai Központi Bank Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának tagja volt. A Heller Farkas Szakkollégium tiszteletbeli tagja.

Száz János


Közgazdász

1953-ban született Szolnokon, ahol a középiskolát is végezte. 1976-ban szerzett diplomát a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen (ma anyaegyetemünk, a Budapesti Corvinus Egyetem). Még ebben az évben az egyetem Pénzügyi Tanszékén kezdett dolgozni. Egyetemi doktori értekezését 1980-ban írta a flexibilis devizaárfolyamok modelljéről, 1988-ban védte meg kandidátusi értekezését. 1992-ben lett egyetemi tanár, 1995-1998 között a Közgazdasági Kar dékánja volt. 2008-ig a Befektetések Tanszéket vezette a Budapesti Convinus Egyetemen. Fő kutatási területe a pénzügyi kockázatok elemzése és kezelése. Apáczai Csere János-díjat és Popovics-díjat kapott.
Az egyetemi pályafutás mellett 1990 és 1993 között a Budapesti Értéktőzsde Tanácsának tagja, melynek elnöki tisztjét is ellátja 1995 és 1996 között. 1991-t6l 2000-ig a Közép-Európai Brókerképző Központ elnöki teendőit latja el. 1998-tol 2001-ig a Jegybanktanács tagja.  A Heller Farkas Szakkollégium tiszteletbeli tagja.

Szeles Nóra


Közgazdász

1992-ben diplomát szerez a Budapesti Külkereskedelmi Főiskolán. 1997-ben több értékpapír-kereskedői vizsgát is letesz (magyar tőzsdei szakvizsga, Series 7 (amerikai értékpapír-kereskedői vizsga). 2001-től okleveles vagyonkezelő (VAP). 1993 és 1997 januárja között a Budapesti Értéktőzsde Piacfejlesztési Főosztályán dolgozik, kezdetben osztályvezető-helyettes, majd osztályvezető, később, mint a Főosztály vezetője. 1997-től 2003-ig a Concorde Értékpapír Rt. származékos osztályának megalapítója és vezetője. 2004 tol a Hermes Befektetési Alapkezelő Rt. back office vezetője, ahol ideiglenesen vezérigazgatói teendőket is ellát. 2006 óta a Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. ügyvezető igazgatója, az igazgatóság tagja, az alapkezelő létrehozója. „A tőzsdesztori” és a „Tőzsde születik” című könyvek szerzője. A Heller Farkas Szakkollégium tiszteletbeli tagja.

Pásti György


Nemzetközi borász szaktekintély

A Kertészeti Egyetem Borászati szakán végzett 1977-ban, majd ugyanitt 1986-ban szerezte meg az italtechnológusi szakmérnök képesítést is. Ebben az évben vált a Kertészeti Egyetem egyetemi doktorává, illetve a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Borászati tanszékének egyetemi adjunktusává. A tevékenységét 2002-ben Pro facultate éremmel jutalmazták. A Szent István Egyetemen szerezte 2003-ban a PhD fokozatát, és ugyanebben az évben az MTA külső tagjának is megválasztották. 2004-től egyetemi docens a tanszéken, amely kezdetben a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen működött, később átalakult Budapesti Corvinus Egyetemmé, majd a Kertészettudományi Karral együtt Szent István Egyetem részévé vált 2016-ban. 2006-ban a Budapesti Corvinus Egyetem Az év oktatója címét nyerte el. Ugyanebben az évben a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Miniszteri elismerő oklevelét is átnyújtották neki. A Heller Farkas Szakkollégium tiszteletbeli tagja.

Lovas György


Felnőttképzési szakértő, kommunikációs, stressz-kezelő és vezetői készségfejlesztő tréner

A Budapesti Műszaki Egyetemen végzett okleveles építőmérnökként. Telekommunikációs újságíró képzésben részesült. Dolgozott a nyomtatott sajtóban és az elektronikus médiában. Egerben végzett pedagógia, médiapedagógia, fejlesztő pedagógia szakon. Felnőttképzési szakértő, kommunikációs, stressz-kezelő és vezetői készségfejlesztő tréner. Ismeretterjesztő televíziós műsorok szerkesztő műsorvezetője. Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Oktatási Intézetének nyugalmazott igazgatója. A Magyar Tudományos Akadémia újságírói díjának tulajdonosa.  A Heller Farkas Szakkollégium tiszteletbeli tagja.