A Heller Farkas Szakkollégium a kezdetektől fogva szükségét érezte annak, hogy működése által ne csak szakmai értelemben vett elitet képezzen, hanem egyben olyan fiatalok kerüljenek ki falai közül, kiknek “elittudata” kiterjed a felelősségteljes és tisztességes magatartásra az őket körülvevő világ felé. Fontosnak tartjuk, hogy végzett tagjaink tanulmányaikon, munkájukon túlmutató cselekedeteik által is szükségét érezzék annak, hogy többszörösét adják vissza annak a társadalomnak és környezetnek, amely segítette őket eljutni a felnőtté válásig. Hisszük, hogy ezt a magatartást már az egyetemi évek alatt fontos megalapozni, valamint, hogy összefogással és tenni akarással egy ötvenfős közösség is sokat tud tenni a társadalomért. Ezért is érezzük magunkénak a szakkollégiumi mozgalom harmadik pillérét, a Társadalmi Érzékenységet.

A gyakorlatba átültetve két csoportra bonthatjuk a társadalmi felelősségvállalást szolgáló tevékenységünket:

Az első kategóriát nevezhetjük közvetlen szociális érzékenységnek, amely a társadalom rászorulóinak akut problémáinak enyhítését tűzi ki célul. Erre példa, hogy a tagság nagy része részt vett a Borsod Mentor Programban, amelynek keretein belül hátrányos helyzetű borsodi gyerekeknek segítettek abban, hogy jó eredménnyel zárják az érettségit és legyen lehetőségük továbbtanulni, majd szakmát szerezni. Emellett a MeGyek Mentorprogram mentorai között is találunk hellerest, aminek keretein belül pedig gyermekotthonban élő gyermekeknek segítenek iskolai tanulmányaikban és személyes fejlődésükben. Idesorolható az is, hogy tagjaink rendszeresen jelen vannak véradásokon, hulladékgyűjtésen.

Pénzügyes szakkollégiumként fontosnak tartjuk hazánkban a pénzügyi kultúra fejlesztését, mivel mindennapi életünkhöz már elengedhetetlen, hogy alapvető pénzügyi ismeretekkel rendelkezzünk. Ezen törekvésünk egyik eredményeként a nyáron negyedik alkalommal került megrendezésre a középiskolásoknak szóló táborunk, ahol a résztvevők megismerkedhettek a közgazdaságtan különböző területeivel, illetve neves előadóktól hallgathattak előadásokat. A program sikerességét mutatta, hogy idén több olyan elsőéves egyetemistával találkoztunk, akik részt vettek a táborban, amelynek nagy szerepe volt abban, hogy a közgazdász szakmát választották.

Minden évben megrendezzük az elsőévesek számára a Heller Pénzügyi Képzést. Ennek során a közgazdaságtan különböző témáiról hallhatnak hetente egy előadás és egy szeminárium keretein belül. Az előadásokat az adott témában kiemelkedő tudással rendelkező szakemberek tartják. A pénzügyi válságról szóló előadást például Király Júlia volt MNB alelnök tartotta. A szemináriumokon, ahol kollégiumunk tagjai tanítanak, a témákat gyakorlati szempontból próbáljuk megközelíteni. A program sikerességét jelzi, hogy minden évben 40-50 elsőéves vesz részt a képzésen.

A második kategória, ami közvetettebb módon, de hosszú távon legalább akkora súllyal gyakorol hatást a környezetünkre, a társadalom valós viszonyainak megismerését jelenti. Emiatt a szakkollégiumban tudatosan igyekszünk közel kerülni a világ és szűkebb környezetünk problémáihoz. Rendszeres programunk a Sajtókör, melynek során mindig az elmúlt hetek közpolitikai fejleményeit beszéljük meg egymás között, míg az aktuálisan felmerülő legfontosabb témákról külön vitaesteken osztjuk meg véleményünket. Továbbá táborainkban is rendszeresen tartunk workshopokat, melyek során kisebb csoportokban beszélgetünk egy-egy felmerülő témáról.

Mindezek által hisszük, hogy a Helleres évek alatt Szakkollégiumunk fiatal nemzedékei társadalmunk felelős tagjaivá válnak, és képesek lesznek arra, hogy felismerjék, amikor szükség van rájuk, és megtalálják a módját a segítségnek.