Szervezetünk, a szakkollégiumi mozgalom többi tagjához hasonlóan, három alappillére épül, amelyek a szakmaiság, közösség és társadalmi érzékenység. Úgy gondoljuk, hogy a jövő értelmisége számára fontos, hogy kellő figyelmet fordítson az őt körülvevő világra, és aktívan szerepet vállaljon az alappillérekhez kapcsolódó területeken.

Szakmaiság

A szakmaiságra való odafigyelés biztosítja, hogy olyan szakemberek kerüljenek ki az egyetemről, akik naprakész ismeretekkel rendelkeznek, amelyet nem csak az egyetem néha tömeg oktatásba átcsapó előadásairól és szemináriumairól szed fel, hanem öntevékeny csoportok hathatós közreműködésével és persze önszorgalomból. Kollégiumunk tagjai heti szinten gyakorlatias, kis csoportos kurzusokon vesznek részt ahol akadémikusok és gyakorlati szakemberek megismertetik velünk az adott témakör átfogó jellemzőit és olyan mélységekbe engednek betekintést, amelyet a hagyományos oktatás nem tesz lehetővé. Ezenkívül fontosnak tartjuk tagjaink akadémia életben való megfelelését és versenyeken való részvételét.

Közösség

Sok egyetemista fél belevágni a szakkollégista létbe félve attól, hogy egy unalmas társaságba keveredik ahol ráadásul még plusz munkát is kell vállalnia az egyetemen felül. Ez egy hatalmas nagy tévedés. A szakkollégium sokkal inkább egy közösség, mint szakmai társulás. Kis létszámú (50 fős) tagságunk összetartó baráti közösséget alkot, egy kis családot. Mindenki ismer mindenkit, nincs olyan, akivel ne tudnál egy jó szót váltani, vagy ne lenne egy közös sztorid, amit évekig felemlegethetsz. A közösségi élet központja a főépületben található irodánk – az F22-es szoba – és közös lakhelyünk, a Farkaslak. A közös szakmai alkotó munkán túl a táborozások, tréningek, nyári klubok, bulizások, a másnapi közös reggeli a Farkaslakban, vagy a csocsózás, spontán bulizás, hajnalig tartó beszélgetések hozzák össze a társaságot.

Társadalmi érzékenység

A Heller Farkas Szakkollégium a kezdetektől fogva szükségét érezte annak, hogy működése által ne csak szakmai értelemben vett elitet képezzen, hanem egyben olyan fiatalok kerüljenek ki falai közül, kiknek “elittudata” kiterjed a felelősségteljes és tisztességes magatartásra az őket körülvevő világ felé. Fontosnak tartjuk, hogy végzett tagjaink tanulmányaikon, munkájukon túlmutató cselekedeteik által is szükségét érezzék annak, hogy többszörösét adják vissza annak a társadalomnak és környezetnek, amely segítette őket eljutni a felnőtté válásig. Hisszük, hogy ezt a magatartást már az egyetemi évek alatt fontos megalapozni, valamint, hogy összefogással és tenni akarással egy ötven fős közösség is sokat tud tenni a társadalomért. Ezért is érezzük magunkénak a szakkollégiumi mozgalom harmadik pillérét, a Társadalmi Érzékenységet.