Heller Farkas Szakkollégium

Szakmai Beszámoló

NTP-SZKOLL-22-0074

A Heller Farkas Szakkollégium működésének alapját képezik a szervezet által az év során szervezett szakmai programok. Ezek közül nagy jelentőséggel bírnak a tagság és az érdeklődő egyetemisták számára is elérhető kurzusok és konferenciák, melyek céljai közt a résztvevők szakmai fejlődésének biztosítása mellett a látókörbővítés is egyaránt szerepel. A megfelelő témájú kurzusok pedig akkor lehetnek a legsikeresebbek, ha az adott területen kimagasló tudású szakembert, oktatót tudunk találni, aki képes a tudást megfelelően átadni a hallgatóknak.

A Nemzeti Tehetség Program pályázatán elnyert összeget szakmai, társadalmi felelősségvállalási és sportprogramjaink megvalósítására fordítottuk azzal a céllal, hogy szervezetünk tagjai számára lehetővé tegye a szakmai tudás elsajátítását intézményen belüli, illetve külsős partnerek által szervezett kurzusokon, konferenciákon, valamint hogy a pénzügyi kultúra terjesztésének jegyében továbbra is folytathassuk gimnáziumi oktatás projektünket.

A Nemzeti Tehetség Program segítségével a 2022/23-es tanévben az Online marketing, ökonometria és az Absztrakt Algebra kurzusokat sikerült megszerveznünk, melyek szakkollégiumunk tagjainak szakmai fejlődését voltak hivatottak szolgálni.

Ökonometria

A bevezetés az ökonometriába kurzus célja, hogy a hallgatók kamatoztatni tudják a statisztika tanórákon tanult ismereteket a közgazdaságtan világában az ökonometria eszköztárával. A kurzus átfogó ismétléssel kezdődik, majd fokozatosan óráról-órára újabb módszertanokat sajátíthatnak el a hallgatók. Ezen ismeretek elegendőek önálló és magabiztos kutatás elvégzéséhez, így TDK-írás szempontjából kifejezetten alkalmas. A kurzus összesen 20 db 1.5 órás alkalomból áll, tehát egy héten dupla blokkban van oktatva, így nemcsak az elméleti, de a gyakorlati hátterret is el lehet sajátítani. Folyamatos programozással párosulnak a tanórák, melyre az RStudiot használják. A kurzus számonkérése évközi és évvégi munkából áll: előbbi 2 csoportos házi feladatot tartalmaz, míg utóbbi egy önálló kurzuszáró munkát foglal magában.

Haladási Napló Ökonometria

 1. R használata, statisztikai alapok ismétlése: eloszlás, kvantilisek, hisztogram etc. 2023.03.03. 13:40-17:00
 2. Pontbecslés: a mintaátlag, mint becslőfüggvény tulajdonságai: BLUE, variancia becslése, (esetleg még: maximum likelihood elv) 2023.03.10. 13:40-17:00
 3. Intervallum becslés: hipotézis tesztelése -> z-próba, p-érték egyoldali próbák, másodfajú hiba 2023.03.17. 13:40-17:00
 4. Egyváltozós lineáris regresszió: feltevések + becslése 2023.03.31. 13:40-17:00
 5. Egyváltozós regresszió: F- és t-próba, R négyzet 2023.04.14. 13:40-17:00
 6. Többváltozós lineáris regresszió 2023.04.21. 13:40-17:00
 7. Többváltozós lineáris regresszió: kvalitatív magyarázó változók (dummyk), változók keresztszorzatai (és értelmezése) 2023.04.28. 13:40-17:00
 8. Lineáris regresszió további kérdései: heteroszkedaszticitás (és tesztjei), információs kritériumok vs R^2, (esetleg még: Wald, LM és LR teszt) 2023.05.05. 13:40-17:00
 9. Mintavételi eljárások (kérdőívek esetén nagyon hasznos és releváns téma!) 2023.05.12. 13:40-17:00
 10. Bevezetés az idősorelemzésbe (hosszmetszeti regresszió) 2023.05.19. 13:40-17:00

Absztrakt Algebra

A kurzus keretében a résztvevőknek lehetősége nyílt megismerkedni a matematika mélységeivel. A matematika alaptételének több módon való bebizonyításával, majd az ezekre épülő ismeretek elsajátításával. Komplexebb, elvontabb matematikai problémák megismerésére biztosított lehetőséget. A kurzus során a hallgatók elsajátítottak egy bonyolultabb bizonyításhoz szükséges matematikai apparátust, melyek későbbi problémák megoldásában hasznosak lehetnek. Ezen ismeretek hasznosak lehetnek további kutatások terén, melyben a kurzus kitekintést tartott a 9. alkalomnál. A teljesítés feltétele volt egy 20 000 karakteres kurzuszáró, melynek keretében az érintett tanulónak egy a kurzushoz tartozó kérdést kellett részletesebben bemutatni.

Haladási Napló Absztrakt Algebra

 1. Alkalom: Az algebra alaptörvényének bizonyítása az analízis eszközeivel 2023.02.27. 8:00 – 9:30
 2. Alkalom: Az algebra alaptételének bizonyítása tisztán algebrai úton 1 2023.03.01. 8:00 – 9:30
 3. Alkalom: Az algebra alaptételének bizonyítása tisztán algebrai úton 2, testkiterjesztések 2023.03.08. 8:00 – 9:30
 4. Alkalom: Az algebra alaptételének ekvivalens megfogalmazásai 2023.03.22. 8:00 – 9:30
 5. Alkalom: Az algebra alaptételének lineáris algebrai bizonyítása 1 2023.03.29. 8:00 – 9:30
 6. Alkalom: Az algebra alaptételének lineáris algebrai bizonyítása 2, determináns 2023.04.05. 8:00 – 9:30
 7. Alkalom: Permutációk, kombinatorika, Vandermonde-determináns 2023.04.12. 8:00 – 9:30
 8. Alkalom: Az algebra alaptételének bizonyítása determinánsokkal 2023.05.03. 8:00 – 9:30
 9. Alkalom: Az algebra alkalmazásai, nyitott kérdések, kutatási lehetőségek 2023.05.10. 8:00 – 9:30
 10. Alkalom: Kiválasztási axióma 2023.05.17. 8:00 – 9:30

Online Marketing

Az online marketing kurzus során betekintést nyertünk a social media kialakulásának a történetébe és a különböző platformok megjelenési történetébe is.

Megismertük, hogy mennyi mutató van a nézettség mérésére, valamint a különböző generációk social media használatáról is beszélgettünk. Új ismereteket kaptunk, hogy hogyan kell posztolni és a saját oldaladra felhívni a figyelmed, majd egy egész órát szenteltünk a Facebook hirdetési felületének megismerésére. A kurzusok tömbösített formában kerültek megvalósításra.

Haladási Napló Online Marketing

 1. Mutatók megismerése 2023.02.25. 9:00 – 12:30
 2. Kapott eredmények értelmezése 2023.03.11. 9:00 – 12:30
 3. Saját posztok készítése 2023.04.29. 9:00 – 12:30
 4. Facebook hirdetési felület használata 2023.05.20. 9:00 – 12:30

Fiatalok a pénzügyi kultúráért – gimis oktatás

2016-ban indítottuk el saját gimnáziumi oktatás projektünket (Fiatalok a pénzügyi kultúráért), melynek keretén belül középiskolákban oktatnak tagjaink. Motivációnk az általunk tapasztalt pénzügyi tudatosság hiányának felismerésében rejlik, melyre alapozva egy oktatási program kidolgozása a végső célunk, amelyet a teljes egyetemi diákszervezeti közösség alkalmazhat, s amely célul tűzi ki a magabiztosabb és felelősebb pénzügyi magatartást a fiatal diákok körében.

A Gimis oktatás projektünk keretein belül több módon igyekszünk fejleszteni a diákok pénzügyi tudatosságát, valamint segítjük őket a kritikus szemléletű tájékozódásban. Foglalkozunk a mindennapi pénzügyekkel, valamint beszélgetünk a befektetésekről, a költségek és bevételek könnyebb követéséről vagy éppen a legújabb pénzügyi applikációkról. Szeretnénk interaktív foglalkozás során olyan témákat is érinteni, mint a globalizáció jelensége, vagy éppen a túlnépesedés, mindezt a világszintű statisztikák tükrén keresztül vizsgálva. Létrehoztuk a Gimis Tudásbázist, amelyben számos hasznos információt, olvasmányt és érdekességet gyűjtöttünk össze. A gimnazisták oktatása alapvetően újra a tantermekben valósult meg, emellett néhány alkalommal online formában volt lehetőségünk az oktatási projektet megvalósítani.

Oktatási programunk során olyan témákban tartottak interaktív előadásokat tagjaink, mint például befektetések és megtakarítások, hitelezési folyamatok (hitelek, lízing, diákhitel), öngondoskodás, biztosítások, viselkedési közgazdaságtan. Bízunk abban, hogy saját tudásunk átadásával bővítettük a fiatal diákok alapvető pénzügyi ismereteit, fejlesztettük tudatos pénzügyi gondolkodásukat és felkeltettük a téma iránti érdeklődésüket.

Összegzés, Köszönetnyilvánítás

A támogatásnak köszönhetően a minden évben megszervezett kurzusainkat idén is rendkívül magas színvonalon sikerült megszerveznünk. Az így megszerzett ismereteknek köszönhetően tagjaink az idei év során is rendkívüli sikereket értek el mind az egyetemi ösztöndíjpályázatokon, mind a különböző tanulmányi versenyeken. Mindezen eredmények alapjai nem mások, mint a kimagasló szakmai színvonalú kurzusok, melyek a Nemzeti Tehetség Program támogatásával jöttek létre.

Ezek alapján szeretnénk köszönetünket kifejezni a támogatásért és reméljük, hogy a jövőben is számíthatunk pártfogásukra.