Heller Farkas Szakkollégium

Szakmai Beszámoló

 

A Heller Farkas Szakkollégium működésének alapját képezik a szervezet által az év során szervezett szakmai programok. Ezek közül nagy jelentőséggel bírnak a tagság és az érdeklődő egyetemisták számára is elérhető kurzusok és konferenciák, melyek céljai közt a résztvevők szakmai fejlődésének biztosítása mellett a látókörbővítés is egyaránt szerepel. A megfelelő témájú kurzusok pedig akkor lehetnek a legsikeresebbek, ha az adott területen kimagasló tudású szakembert, oktatót tudunk találni, aki képes a tudást megfelelően átadni a hallgatóknak.

A Nemzeti Tehetség Program segítségével 2017/2018-as tanévben a Haladó makroökonómia, illetve a Esettanulmány kurzust sikerült megszerveznünk.

Haladó makroökonómia kurzus

Kurzus oktatója: Berezvai Zombor

A gazdaságpolitikai döntések előkészítésében alkalmazott makroökonómiai modellek számszerűsítése összetett numerikus algoritmusok alkalmazását és szofisztikált ökonometriai becslési eljárások alkalmazását igényli. A modellek többnyire az ún. DSGE modellek családjába tartoznak, amelynek matematikai háttere sokszor elfedi a modellek felépítését és megnehezíti az eredmények értelmezését. Ebben a kurzusban arra teszünk kísérletet, hogy kis méretű DSGE modellek példáján keresztül nem csak egyszerűen a modell egyenleteit tárgyaljuk és elvi síkon annak a konklúzióit, hanem a numerikus implementálás részleteit, a programozás és a kalibrálás vs becslés kérdései is terítékre kerülnek.

A kurzus keretében elsősorban David Romer: Advanced Macroeconomics könyvének vonatkozó fejezetei (RBC illetve DSGE modellek) kerülnek tárgyalásra, kiegészítve néhány cikk, tanulmány anyagával. A pontos olvasnivalót hetente fogjuk kijelölni. A tananyag elsajátítása rendszeres heti tanulást igényel, amelyet a heti házi feladatok fognak ösztönözni. Az empirikus vizsgálatokat gretl és matlab szoftverrel fogjuk végezni. A szoftverek előzetes ismerete nem szükséges, azonban minimális MATLAB (vagy OCTAVE) ismeretek hasznosak.

A tantárgy a makroökonómiai elemzések empirikus kérdéseinek részletes tárgyalásával foglalkozik. A tárgy keretein belül a hallgatók empirikus elemzési gyakorlatra tesznek szert, fejleszthetik adatelemzési, előkészítési készségeiket. A tárgy keretein belül az elérhető adatbázisok megismerésével, azokon elemzések végzésével foglalkoznak. A kisebb méretű makroökonometriai modellek és VAR modellek mellett a DSGE modellek becsléseinek módszertani kérdései is előkerülnek.

Haladási Napló
Szeptember 11

18:00 – 19:00

Bevezetés. Adatbázisok, adattisztítás, adatelőkészítés. Szoftverek: gretl, matlab.
Szeptember 18

17:20 – 18:50

Strukturális modellek: kisméretű makroökonometriai modellek (Klein modell). Szimuláció rekurzív modellekkel.
Szeptember 25

17:20 – 18:50

Idősorok: az autokorreláció. Stacionárius idősorok becslése.
Október 2

17:20 – 23:00

Idősorok: nemstacioner idősorok, trend, kointegráció, trendszűrés.
Október 9

17:20 – 18:50

VAR és SVAR modellek.
Október 16

17:20 – 18:50

Hibakorrekciós modellek.
Október 24

17:20 – 18:50

Vissza a formális strukturális modellek világába: a mikro alapok. Ramsey modell. Dinamikus, előretekintő modellek becslése.
November 6

17:20 – 18:50

Az RBC modell. Kalibrált modellek.
November 13

17:20 – 18:50

Kalibrált DSGE modellek.
November 20

17:20 – 18:50

Becsült DSGE (és RBC) modellek.
November 27

17:20 – 18:50

Paraméterérzékenység

 

December 11

17:20-18:50

Beszámoló

Esettanulmányok

Kurzus oktatója: Zsebő Béla

Kurzus célja

A kurzus célja a hallgatók bevezetése a complex esettanulmányok legfontosabb területeire. Az esetoldás módszereinek bevezető áttekintése után a kurzus az esetoldási folyamatra és a megoldások prezentálására fókuszál majd.

A kurzus során különböző üzleti problémákkal szembesülnek a hallgatók: földrajzi terjeszkedés, innováció, szervezeti változás. Bizonyos alkalmak arra fókuszálnak majd, hogy a hallgatók üzleti tudását bővítsék és szakmai képességeiket fejlesszék.

A kurzus egyik fő célja az, hogy fejlessze a résztvevő hallgatók problémamegoldó és prezentációs képességeit. A kuruzs részeként a hallgatók fejleszthetik üzleti tudásokat, összetudják hangolni a korábban tanultakkal, és háttértudásukat alkalmazhatják gyakorlati problémák elemzésében, miközben analitikus és prezentációs képességeiket is fejleszthetik. A kurzuson résztvevő hallgatók megtanulják hogyan kell esettanulmányokat megoldani, hogyan kell üzleti problémákat azonosítani, hogyan kell értelmezni konklúziókat és hogyan kell rájuk építeni. A hallgatók tanulnak majd új iparágakról különböző földrajzi területekről.

Alkalmazott módszertan

A kurzus előadásoknak, esetek megbeszélésének és kiscsoportos projekteknek kombinációja. A szemeszter során a hallgatók megismerkednek a komplex üzleti problémák elemzésének alaplépéseivel és az esetoldás legfontosabb eszközeinek használatával.

A hallgatók négyfős csoportokban fogják az eseteket elemezni és a megoldásukat egy-egy területre fókuszálva prezentálni. Minden csoport 5 esetet megoldását foglalja össze Powerpoint prezentáció formájában.

 

Haladási Napló
Február 6

18:00 – 19:00

Bevezetés: Esetoldási alapok
Február 20

17:20 – 18:50

Az esetoldás folyamata
Február 27

17:20 – 18:50

Hogyan kell az üzleti életben kommunikálni?
Március 6

17:20 – 23:00

Elősegített esetoldás és prezentáció #1
Március 20

17:20 – 18:50

Eset prezentáció #2
Április 3

17:20 – 18:50

Hogyan kell strukturált prezentációt készíteni?
Április 10

17:20 – 18:50

Eset prezentáció #3
Április 17

17:20 – 18:50

Földrajzi terjesztkedés & új project indítása
Április 24

17:20 – 18:50

Eset prezentáció #4
Május 1

17:20 – 18:50

Haladó esetoldás: tippek és trükkök versenyekhez
Május 8

17:20 – 18:50

Záró prezentáció #5

Kurzus lezárása

 

Az E-mobilitás hatásai a közlekedési rendszerekre és új üzleti modellekre

A szakkollégium 7 tagja lehetőséget kapott az Nemzeti Tehetség Programnak köszönhetően az E-mobilitás hatásai a közlekedési rendszerekre és új üzleti modellekre című konferencián részt vennie.

A konferencián a tagjaink a következő jegyzeteket készítették:

Panelbeszélgetés: A megosztott gazdaságra épülő járműhasználat és a közösségi közlekedési rendszerek a jövő városában

Bartek-Lesi Mária, a REKK kutató főmunkatársa elmondta, hogy jelenleg több kutatási projektben is részt vesznek, melyek közül az EnableEU a legjelentősebb, ami az energiahatékonyságra, megújuló energiaforrások kiaknázására helyezi a hangsúlyt. Az e-autó megosztás inkább csak kiegészítő szolgáltatás, a közösségi közlekedés az elsődleges. A fellendülés érdekében kezdeti kedvezmények szükségesek. A környezettudatosság fontos, de a kényelemre a felhasználók nagyobb hangsúlyt tesznek. A saját autó pedig biztonságot jelent a fiatalok és családok számára, éppen ezért szükség van hagyományos autókra is a car-sharing esetében.

Michaletkzy Bálint, a GreenGo ügyvezetője elmondta, hogy vállalkozásuk azokat a 20-35 év közötti közösségi közlekedőket célozza meg, akiknek nincs saját autójuk. Startupként 5-10 hónap időtartamú projekteken dolgoznak. Budapest középpontja a fő bázisuk. Vidék nem tud ekkora kiterjedést biztosítani, így ott nem éri meg tevékenyéget folytatniuk. A folyamatos bővítéseknek köszönhetően mára már több mint 200 autóval rendelkeznek, melyek száma még 2018-ban átlépheti a 300-at.

Sáreczky Richárd, a MOL Limitless Mobility Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a MOL Limo felhasználók törzsközönsége a 21-35 év közöttiek, de a regisztráltak köre 18 évtől 81 évig terjed. A folyamatosan változó világ számos megoldási alternatívát kíván, melyeket ki kell használni. Néhány eddig kimaradt területen még érdemes bevezetni a szolgáltatást, de fontos, hogy a helyi igényekre kell specializálódni. A vidéki bérlésre piaci igény mutatkozik, mely kezdetben a külváros és az agglomeráció szolgáltatásba való bevonásával jár. Az e-mobilitáshoz megfelelő infrastruktúra és érettségi szint szükséges, mind a töltőállomások, mind a fogyasztói bázis terén. A járműflotta folyamatos diverzifikálása szükséges a fogyasztói igények kielégítése érdekében.

Varsányi Tamás, a Blinkee.city ügyvezető igazgatója a beszélgetés során elmondta, hogy szolgáltatásuk a városi közlekedés kitűnő kiegészítője. A lengyel márka az országon kívül először Budapesten jelent meg. Nyugat- és Dél-Európa ezen piaca már telített, a mi régiónkban most kapott lendületet. A lengyel és budapesti piacon közel 600 robogóval rendelkezik a vállalkozás, és jelenleg 10 városban vannak aktívan jelen. A szolgáltatás 16 éven felüliek számára vehető igénybe, a 20-35 év közöttiek jelentik a célcsoportot. A funkcionalitás mellett az élmény miatt vált közkedvelté az elektromos robogóbérlés. A felhasználók átlagosan 30 percig bérelnek egy járművet, mialatt átlagosan 2,8 km-t tesznek meg. Céljuk, hogy jövőre átlépjék Budapest határát, és más városokban is megjelenjenek. Budapesten jelenleg 50 robogóval rendelkeznek, de 300 is fenntartható lenne. A buszsávban való megengedett közlekedés miatt egy gyors alternatívát jelentenek a hagyományos eszközökkel szemben. Probléma, hogy a magyar társadalom nincs hozzászokva a hang nélküli elektromos motorokhoz, valamint hogy más országokkal ellentétben Magyarországon egyidőben csak 1 ember használhatja a járművet. Ezek a tényezők némi balesetveszélyt hordoznak magukban.

Kilián Zsolt, mobilitási tanácsadó a beszélgetés során kitért arra, hogy szerinte a felhasználók kitűnően alkalmazkodnak az e-mobilitás által nyújtott lehetőségekhez. Nagyon jó, hogy az országban jelen vannak az autómegosztók, és különösen jelentős, hogy az emberek le mernek mondani a saját autójukról. A szolgáltatások széles körének elterjedésével a hely- és térkihasználtság terén is javulás lesz megfigyelhető.

Dáloki Ádám, a FUTURER Elektromos Rollerek ügyvezetője elmondta, hogy szolgáltatásuk leginkább a parkolási problémák leküzdésében segít. Előny, hogy a roller mindenhol és szabadon felhasználható, valamint a töltési idő is sokkal rövidebb más elektromos eszközökéhez képest. Emellett egyszerűen, olcsón és kényelmesen vehetők igénybe. Egy töltéssel pedig 50 km táv megtételére van lehetőségünk. A napi felhasználóknak egy teljesen ideális megoldást jelent. A mobilitás új szemléletű megközelítése az autóközpontú közlekedéssel szemben áll, így az elektromos rollerek hosszútávon jelentős szerephez fognak jutni.

Csábráki Dávid

2018.06.21.

A városok átalakulása, a városi infrastruktúra-használat átalakulása az e-mobilitás terjedésének köszönhetően – Kihívások és jó gyakorlatok

Dienes János, a Budapest VII. kerületének főépítésze szerint Erzsébetváros a legideálisabb helyszíne az e-mobilitás terjedésének a kerület sűrűsödő forgalma miatt. Ennek leküzdése érdekében radikális változtatásokra van szükség, melyhez az alternatívák megtalálásán keresztül vezet az út. A megfelelő térkihasználtság érdekében egy parkolási és közlekedési tanulmány készítése szükséges. Fontos, hogy parkolóhelyek töltőállomássá való átalakításával kapcsolatos esetleges konfliktusokat időben kezeljék, ugyanis hosszútávon minden parkolóba szükséges lesz egy töltő telepítése A kerületben egyelőre csak 1 töltő működik, így a kihasználtsági adatok nem minősülnek mérvadónak. A GreenGo-val való együttműködés keretében további 3×2, míg állami beruházásnak köszönhetően 5 új töltő fog üzembe kerülni. A kerület fontosnak tartja a környezettudatosságot, így buszállományuk jelentős része trolibusz, emellett az önkormányzat már 2 elektromos kisbusszal is rendelkezik. A MOL Bubi hálózat elterjedt a városrészben, és jelenleg egy elektromos roller-barát koncepció kidolgozása folyik.

Hoffman Tamás, Újbuda polgármesterének előadásában hallhattuk, hogy az élhetőbb környezet biztosítása érdekében a kerület vezetősége is elkötelezett a fenntarthatóság mellett. Ezért a városrész autóflottájának jelentős része már elektromos, melyet „Én nem szennyezem a levegőt.” feliratokkal is jelölnek, hiszen fontosnak tartják az elektromobilitás és a környezettudatosság kommunikációját a lakosság felé. Jelenleg az önkormányzat mellett egy szabadon használható villámtöltő található, emellett további 4 helyen vannak még töltők. Az elektromos autók használatának elősegítése érdekében folyamatos hálózatfejlesztések zajlanak a kerületben a töltőállomások terén. A városrész elsődlegesen a frekventáltabb helyeken és P+R parkolókban kíván fejlesztéseket végrehajtani, ehhez pedig minden pályázati forrást feltárnak. Statisztikák szerint eddig kb. 10.000 töltést regisztráltak, átlagosan napi 10 óra használat mellett. Hosszútávon töltőszigetek kialakítása a cél, jórészt DC gyorstöltők üzembe helyezésével, melyre kifejezetten nagy igény mutatkozik.

Nyul Zoltán, a BKK stratégiai és innovációs igazgatója arról beszélt, hogy vállalata folyamatosan méri fel a mobilitási igényeket, és ezek kielégítésre nagymértékben törekszenek. Jelenleg a BKK járműveinek közel kétharmada elektromos üzemelésen alapul, ezt a jövőben továbbra is növelni szeretnék. Fontos, hogy egy adott elektromos jármű áramellátása mennyire korszerű és milyen forrásból biztosított, hiszen ezen a téren is jelentős eltérések lehetnek. A vállalat a javuló áramelőállítási irány útján kíván haladni, ezért korszerű járművekkel rendelésekkel kívánják trolibusz és villamos állományukat már 2019-re bővíteni. Az elektromobilitás városrészenként eltérő szerepet képvisel, ezért szükséges a helyi és forgalmi igények feltárása. A városban egyértelműen a korlátos felületek okoznak problémát, melyre a minél koncentráltabb funkcionalitás jelenthet megoldást. A folyamatos előrehaladás érdekében a BKK nemzetközi K+F programokban vesz részt és a SMART-MR projektpartnere is egyben. A hosszútávú tudatos fejlődés érdekében Budapest és az agglomeráció szoros együttműködésére van szükség.

Prosits Attila, a Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége elnökének előadásában hallhattuk, hogy az e-mobilitás üzleti stratégiává is vált. A parkolóhelyek kialakítása viszont számos
konfliktust okoz, hiszen egy beruházás megvalósítását követően újabb parkolók kialakítása legtöbbször nem lehetséges, így a dedikálások köre a parkolóhelyek korlátozott száma miatt szintén korlátozott. Az e-mobilitás megjelenésével az áramfogyasztás megugrása kritikus tényezővé vált a bevásárlóközpontok számára. Ez közműfejlesztést, esetlegesen pedig új üzleti terv megalkotását igényelheti. A Westend City Center a potenciális célcsoport minél nagyobb elérése érdekében napi 4 óra ingyenes parkolást is biztosít. A bevásárlóközpont adatai alapján a töltési pontok, a regisztrált e-autók, a töltésszám és felhasznált kilowatt mennyisége is számottevően nőtt. Míg 2014-ben csupán 3 db, 2018-ban már 16 db töltőállomás szolgálja a vásárlók érdekeit, ezzel együtt a regisztrált e-autók száma is 35-ről 690 db-ra nőtt. A töltőállomások teljesítménye 11 kWh-ről 22 kWh-ra emelkedett, így 30%-kal csökkent a parkolóban tartózkodás ideje, ez azonban nem hatott ki a vásárlóidőre, sőt éppen megtérülőnek bizonyult. Az e-mobilitás szorosan összekapcsolható a bevásárlóközpontok stratégiájával, mely kitűnően illeszkedik a Smart City koncepciójához, ami egy hatékony válasz a város folyamatos átalakulására.

Csábráki Dávid

2018.06.21.

Technológiai fejlesztések az e-mobilitáshoz kapcsolódóan

Vodafone: Pete Gábor

 • információs kommunikáció
 • a kommcég mit lát az autókban
 • process és mindset transformation kell
 • iparágon kívüli szereplők beszivárgása: Amazon pl
 • új szolgáltatások jönnek létre: Entertainment, Comfort, Security & Traffic Management
 • Mobility of the Future: V2V, V2I, V2N, V2P
 • Tesztközpontok: Aldenhoven, Drezda, Düsseldorf, A9 autópálya

Bosch: Gergen Péter

 • E-Mobility, Electric vehicle
 • Smart, diversified, sustainable
 • a világ 70%-a megacitykben fog élni, de céljuk, hogy ez ne így legyen: tiszta és intelligens technológiák
 • Emberiség CO2 lábnyoma
 • ált. trendek: infóáramlás gyorsul, igény is van rá, energiatermelés: legyen zöldànincs eddig jó megoldás
 • Y gen.: az autó nem fontos, csak egy eszköz
 • E-mobility: clean, silent, efficient, affordable megfizethető 10-15 éven belül
 • 2030: 30% teljesen elektromos, 60% hagyományos, 10% hibrid
 • az elektromos autó nem uralkodhat a töltési infrastruktúra miatt
 • Fontos: teljesítményelektronika, electric motor átalakító, transmission and park lock
 • kiszálltak a nagyteljesítményű autógyártásból
 • hatékonyság optimalizáció
 • e-motors: ktghatékonyság
 • piaci trend: minél nagyobb nyomatékú, de minél kisebb motor kell
 • csináltak olyan kocsit, ami elektromos és 2 mp alatt gyorsul 100-ra, de kurva nagy volt és drága, viszont a mérnökeik tanultak
 • autózás alapvető változásban van
 • E-axle

AI Motive- Takács Árpád

 • évi 1,3 mio közl haláleset
 • automatizálás szintjei 0-5 (0-csak én, 5 csak a kocsi)
 • önvezető autózás 3 pillére: algoritmusok, fejlesztési környezet, hardver
 • önvezető=elektromos?-függetlenek
 • szinergia-járműmodell
 • energiahatékonyság
 • akkumulátor
 • új szemléletmód
 • önvezető autó előnyei:
 • megtakarított idő
 • okos városokà kell az infrastruktúra
 • szervezett közlekedés
 • olcsóbb fenntartás
 • kevesebb (több?) dugó
 • szétterült városok
 • lassan be kell építeni vmi eszközt a kocsikba
 • biztosítási kérdések
 • szabályozás:mesterséges intelligenciánál megbuknak
 • megéri-e saját autót tartani?
 • lesznek-e dugók?

Bendicskó Lilla

2018.06.21.

Szakmai tevékenységen túl

Generációs Kupa:

A szakmaiságon túl szakkollégiumunk minden évben megrendezi generációs kupánkat, amikor a tagjaink egész nap csak a sportnak élhetnek.

Gimnazisták oktatása:

A Heller Farkas Szakkollégium működésének három pillére a szakmaiság, a közösség és a társadalmi érzékenység. Ennek jegyében fontosnak tartjuk, hogy tagjaink magatartása felelősségteljes és tisztességes legyen az őket körülvevő világ felé, szükségét érezzük annak, hogy sokszorosát adjuk vissza annak a társadalomnak és környezetnek, amely segített minket eljutni a felnőtté válásig. Hisszük továbbá, hogy összefogással és tenni akarással egy ötvenfős közösség is sokat tud tenni a társadalomért.

Legfőbb tevékenységünk által igyekszünk eljutni minél több középiskolába, ahol a pénzügyi kultúra, a tudatos pénzügyi gondolkodás és a gazdasági folyamatok ismeretének terjesztése a célunk. Motivációnk az általunk tapasztalt pénzügyi tudatosság hiányának felismerésében rejlik, melyre alapozva egy oktatási program kidolgozása a végső célunk, amelyet a teljes egyetemi diákszervezeti közösség alkalmazhat, s amely célul tűzi ki a magabiztosabb és felelősebb pénzügyi magatartást a fiatal diákok körében.

Éppen ezért kollégiumunk csatlakozott a Szabó Kálmán Tehetségprogram munkájához. A program célja, hogy a tehetséges középiskolásoknak elérhetővé váljon az ország legerősebb közgazdasági-gazdálkodástudományi képzésein való részvétel, ha anyagi okokból nem tudják vállalni a budapesti egyetemi tanulmányokat. Szakkollégiumunk a program koordinálásába bekapcsolódva igyekszik minél több középiskolás számára elérhetővé tenni a tovább tanulást, elősegíteni a társadalmi és anyagi korlátok leküzdését. Idén is látogattunk meg gimnáziumokat ezen cél érdekéből.

Összegzés, köszönetnyilvánítás

A támogatásnak köszönhetően a minden évben megszervezett kurzusainkat idén is rendkívül magas színvonalon sikerült megszerveznünk. Az így megszervezett ismereteknek köszönhetően tagjaink az idei év során is rendkívüli sikereket értek el mind az egyetemi ösztöndíjpályázatokon, mind a különböző tanulmányi versenyeken. Mindezen eredmények alapjai nem mások, mint a kimagasló szakmai színvonalú kurzusok és konferenciák, melyek a Nemzeti Tehetség Program támogatásával jöttek létre.

Ezek alapján szeretnénk köszönetünket kifejezni a támogatásért és reméljük, hogy a jövőben is számíthatunk pártfogásukra.

Budapest, 2018.július 24.

 

A kurzusokon felhasznált diasorok a következő linken érhetők el és tölthetők le: https://drive.google.com/file/d/1sCwhchQf4dg7a69jc6wZKAhRejqooX-a/view?usp=sharing