A Heller Farkas Szakkollégium működésének alapját képezik a szervezet által az év során szervezett szakmai programok. Ezek közül nagy jelentőséggel bírnak a tagság és az érdeklődő egyetemisták számára is elérhető kurzusok és konferenciák, melyek céljai közt a résztvevők szakmai fejlődésének biztosítása mellett a látókörbővítés is egyaránt szerepel. A megfelelő témájú kurzusok pedig akkor lehetnek a legsikeresebbek, ha az adott területen kimagasló tudású szakembert, oktatót tudunk találni, aki képes a tudást megfelelően átadni a hallgatóknak.

A Nemzeti Tehetségprogram pályázatán elnyert összeget szakmai, társadalmi felelősségvállalási és sportprogramjaink megvalósítására fordítottuk azzal a céllal, hogy szervezetünk tagjai számára lehetővé tegye a szakmai tudás elsajátítását intézményen belüli, illetve külsős partnerek által szervezett kurzusokon, konferenciákon, valamint hogy a pénzügyi kultúra terjesztésének jegyében továbbra is folytathassuk gimnáziumi oktatás projektünket, illetve újra megszervezhessük az aktív és senior tagság közötti kapcsolatot ápoló Generációs Kupa sportrendezvényünket.

A Nemzeti Tehetség Program segítségével a 2018/2019-es tanévben az Energetika, illetve a Viselkedési közgazdaságtan kurzust sikerült megszerveznünk, melyek szakkollégiumunk tagjainak szakmai fejlődését voltak hivatottak szolgálni.

Energetika Kurzus

A kurzus oktatója: Ignácz Péter

Az energiafüggőség, a versenyképes, fenntartható energiaellátás napjaink egyik legfontosabb gazdasági és politikai témája. A kurzus során megismerkedhettünk az energetikai szektor alapjaival, főbb területeinek működési sajátosságaival.

Az energetika gazdaságra gyakorolt hatásának számszerűsítéséhez ismernünk kell az adott ország energiamixét, energiapolitikáját és a különböző energiaforrások működési elveit, technológiai sajátosságait és korlátait. Az első két alkalom során bevezető jelleggel átvettük az egész kurzushoz szükséges energetikai alapokat, mértékegységeket, főbb energiaforrásokat, valamint Európa és Magyarország energiamixének elemzésével foglalkoztunk. Ezt követően az olajipari vállalatok upstream, illetve downstream üzletágairól beszéltünk. Az upstreamről szóló előadáson megismerkedtünk a kőolaj és egyéb szénhidrogének kutatásának és kitermelésének szakmai, logisztikai hátterével, a kőolajpiacot az elmúlt években felforgató palaolaj forradalommal, valamint üzleti szempontból értékeltünk egy fiktív kőolaj-kitermelési projektet. A downstream üzletágról szóló órán az olaj közlekedésben betöltött szerepe, napjainkban kiskereskedelemben megfigyelhető trendek és az alternatív üzemanyagokban rejlő lehetőségek kerültek terítékre. Ötödik alkalommal a szénhidrogének világpiaci árát befolyásoló tényezőkről, azok tőzsdei kereskedelméről tanultunk. Ezt követően a földgázpiac részletes elemzéséről hallottunk egy előadást, és a kőolaj és a földgáz szektorok alapos megismerése után a villamos energia felhasználásáról tanultunk. A magyarországi energiapiaci trendekről szóló előadáson megismerkedtünk növekedési/társadalmi modellek elméleti hátterével és fontos fenntarthatósági kérdéseket boncolgattunk. A nyolcadik előadást a megújuló energiaforrások témakörének szenteltük, ahol részletesen megismerkedtünk a szél-, nap-, víz- és geotermikus energiaforrások előnyeivel, hátrányaival, illetve várható jövőbeli szerepükkel, jelentőségükkel. Kilencedik alkalmunkon villamos energia kereskedelemről és az energiapiaci kockázatkezelésről volt leginkább szó, de ezen az órán klasszikusan pénzügyes területeket is érintettünk. A záró alkalmon egy nagyon érdekes újdonságról volt szó, oktatónk egy meghívott előadóval, Réfy Dániellel, a Magyar Tudományos Akadémia kutatójával közösen mutatta be a fúziós energia kutatásának fejleményeit és jelenlegi állapotát.


Haladási napló – Energetika kurzus

2018. október 16.
17:20 – 18:50
Bevezetés. Energetikai alapok. Magyarország energiapolitikája.
2018. november 6.
17:20 – 18:50
Európa és Magyarország energiamixe.
2018. november 20. 17:20 – 18:50 Olaj és gázipar, upstream üzletág.
2018. november 27. 17:20 – 18:50 Downstream üzletág.
2018. december 4. 17:20 – 18:50 Szénhidrogének kereskedése. Energia a tőzsdén, kereskedési stratégiák.
2018. december 11. 17:20 – 18:50 A földgázpiac szereplői, a földgáz tárolása és a gázpiac átalakulása.
2019. február 6. 17:20 – 18:50 A magyar energiapiac alakulása. Fenntartható fejlődés.
2019. február 13. 17:20 – 18:50 Megújuló energiaforrások. Magyarország megújuló energiaforrásai.
2019. február 20. 17:20 – 18:50 A villamos energia termelése, piaca, felhasználása és a változó felhasználásból adódó kihívások.
2019. február 27. 17:20 – 18:50 Fúziós energiai kutatások. A tokamak működése, és korlátai.

Viselkedési Közgazdaságtan Kurzus

Kurzus oktatója: Neszveda Gábor

A gazdasági szereplők a profitmaximalizálás és önérdekkövetés jegyeiben hozzák meg döntéseiket. Az ilyen egyének cselekedetei, reakciói nevezhetők racionálisnak. Mivel az elméleti feltételek a gyakorlatban ritkán érvényesülnek, a viselkedési közgazdaságtan nem fogadja el a gazdasági szereplők tökéletes racionalitását. Míg a hagyományos szemlélet alapján átmeneti hibákról van szó ily esetekben, addig a viselkedési közgazdaságtan szerint ezek előre jelezhető emberi reakciók. A kurzus célja a viselkedési közgazdaságtan legfontosabb elméleteinek, gyakorlati megjelenéseinek bemutatása volt a hallgatók számára. A viselkedési közgazdaságtan jelenleg eléggé alulreprezentált a magyar közgazdaságtani oktatásban. Ezért is fontos, hogy erről is tanuljanak a magyar közgazdászok, ugyanis a viselkedési közgazdaságtan pont azokban a problémákban segít megoldást találni, amikben a hagyományos közgazdaságtani elméletek zátonyra futnak.

A kurzus keretében elsősorban Richard Thaler Nobel-díjas amerikai közgazdász, a viselkedési közgazdaságtan professzorának folyóiratokban megjelent cikkei (1987 és 1990 között a Journal of Economic Perspectivesben „Anomalies”), tanulmányai, könyve (“Nudge”) kerültek tárgyalásra, kiegészítve néhány cikk, tanulmány anyagával (Kahnemann, Festinger). A hallgatóknak minden héten fel kell dolgozniuk egy általuk választott tanulmányt, és prezentálniuk azt a kurzus elején.  A kurzus azért is hasznos, mert a tudományágban használatos legtöbb kifejezést még nem sikerült átültetni a magyar nyelvbe, így a hallgatók főleg angolul tanulnak, ezzel is javítva szakmai nyelvtudásukat.

Richard Thaler kutatásaival egy, a standard közgazdaságtani elemzésektől eltérő perspektívát vezetett be a közgazdaságtan tudományterületére, ezzel számos olyan anomáliát feloldva, amelynek magyarázata mélyen érdekelte a szakkollégiumunk tagjait.


Haladási napló – Viselkedési közgazdaságtan kurzus

2019. március 7. 17:00 – 19:00 Bevezetés, szemléletes példák, a viselkedési közgazdaságtan főbb elméletei
2019. március 14. 17:00 – 19:00 Hiperbolikus diszkontálás és idő-inkonzisztencia
2019. március 21. 17:00 – 19:00 Bevezetés a ‘Prospect theory and loss aversion’-ba – Daniel Kahnemann, modell ismertetése
2019. március 28. 17:00 – 19:00 A Reference point megjelenése a Prospect theoryba, modell ismertetése, szituációs “játékok” a hallgatókkal
2019. április 4. 17:00 – 19:00 Behavioural biases of individuals – hatása a tőzsdei kereskedelemre
2019. április 11. 17:00 – 19:00 Social preferences and cognitive dissonance megjelenése mindennapjainkban – Leon Festinger
2019. április 18. 17:00 – 19:00 Economics and Identity; Konzultáció a hallgatók által írandó kurzuszárók témájáról.
2019. április 29. 17:00 – 18:00 Kurzuszáró dolgozatok prezentálása

Portfolio Építőipar2019 Konferencia

A szakkollégium 4 tagja lehetőséget kapott az Nemzeti Tehetség Programnak köszönhetően, hogy az Portfolio által szervezett Építőipar2019 című konferencián részt vehessen. Az eseményen egy végtelenül izgalmas, nagy befolyással bíró és dinamikusan fejlődő terület került középpontba, ahol a résztvevők átfogó képet kaphattak az építőipar kérdéseiről, kihívásairól és megoldásairól. A konferencián neves és a témában tapasztalt előadók mutatták be a szektor jelenét és jövőjét a jelenlevők számára. A nap programját az építőipari innovációk, munkaerőpiaci kihívások, a szabályozó környezet, versenyképességi tényezők, a legújabb technológiákról szóló előadások és kerekasztal-beszélgetések alkották. Tagjaink számos új információt és legfőképp rengeteg érdekességet hallottak, így hasznos tudásra tehettek szert. A színvonalas előadások segítették tagjaink szakmai fejlődését, segítséget nyújtottak a szektor alaposabb megértéséhez.

A konferencián a tagjaink a következő jegyzeteket készítették:

Fókuszban az új kihívások, új megoldások

Az Építőipar2019 konferencia nyitóelőadását Madár István, a Portfolio vezető elemzője tartotta, „Makro körkép az építőipar helyzetéről” címmel. Az előadó négy témakörre osztotta prezentációját: a világgazdasági helyzet, a magyar növekedés, a magyarországi munkaerőpiac alakulása és a hazai építőipari trendek kerültek sorra.

Madár István a külső környezet romló helyzetére tért ki először: láthatóan a hosszú növekedési ciklus vége felé tartunk, a jegybankok csökkenteni kezdték a pénzbőséget, a bizalmi indexek csökkenő trendet mutatnak. A lassulást fokozhatják, a gazdaságot akár recesszióba sodorhatják bizonyos tényezők, mint a kereskedelmi háború, a brexit vagy az anticiklikus eszköztár korlátai.

Magyarországon magas a GDP-növekedés üteme, az eurozóna átlagát jelentős mértékben meghaladja, miközben a külső környezet ritkaságszámba menően nem rontja az exportkilátásokat. A növekedést két fő tényező fűti: az EU-s források beáramlása és a béremelkedés hatására megvalósuló belföldi keresletbővülés. A nagy növekedésnek azonban ára van, ami a külső egyensúly (finanszírozási képesség) romlásában, az infláció növekedésében és a bérhányad bővülésén keresztül a vállalatok versenyképességének csökkenésében jelenik meg.

Az utóbbi évek egyértelmű trendje a mind jelentősebb munkaerőhiány és az ezzel együtt növekvő vállalati munkaerőköltség-növekedés. A munkaerőköltség bővülésének azonban a fejlettségi szint korlátot ad, a magasabb bérek a magasabb jövedelmű gazdaságokban biztosíthatók. A magyar gazdasági növekedés szempontjából jó hír, hogy egyelőre dinamikus a növekedés és a belső konjunktúra erős. Kockázatként jelenik meg azonban a növekedés túlérettsége, az uniós források kifutása, a munkaerőhiány okozta problémák és a külső környezet bizonytalansága.

Az építőiparban a 2016-os gyenge év után jelentős felívelés kezdődött, tavalymár jelentős szerepe volt a GDP-növekedésben. Történelmi mélyponton van a kereslethiányt tapasztaló építőipari vállalkozások száma, emelkednek a magánberuházások (lakáspiaci, iroda- és logisztikai beruházások) és egyre jelentősebb a munkaerőhiány. Az új szerződések állománya azonban csökkenő irányt vett, úgy tűnik az utóbbi évek „nagy rohama” enyhülőben van. Hosszú távon pedig számolni kell a munkavállalási korú népesség számának csökkenésével, ennek vállalati költségstruktúrára, versenyképességre és innovációra gyakorolt hatásával.

A szárnyalás közben jönnek elő a legkomolyabb gondok

A konferencia első kerekasztalbeszélgetésén 5, az ingatlanpiacon meghatározó szerepet betöltő személy vett részt. Név szerint Nagygyörgy Tibor, a Biggeroge Property Zrt. vezérigazgatója, Scheer Sándor, a Market Építő Zrt. vezérigazgatója, Dr. György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár, Gegesi Kiss Tamás, a Gépész Centrál Kft. ügyvezető igazgatója, a beszélgetés moderátora pedig Takács Ernő, a WING Zrt. igazgatója volt.

Nagygyörgy Tibor szerint az építőiparban túlságosan nagy az állami szerepvállalás. “Kontraciklikus építőipari politikára van szükség”. További problémának tartotta a szétaprózott fejlesztési struktúrát. Szerinte ezt többek között úgy lehetne orvosolni, hogy drasztikusan csökkentik a tb-járulékot vagy célzottabb lesz a cégek támogatása. A szétaprózottság miatt nem lehet megfelelő szervezettséget kialakítani, nem lehet odakötni a cégekhez a munkavállalókat és nem állítható meg az elvándorlás.

A Market Építő Zrt. vezérigazgatója ezzel szemben inkább a szigorúbb ellenőrzésben látja a megoldás kulcsát, azonban az állam erős megrendelési jelenlétét ő sem támogatta. Gegesi Kiss Tamás, szerint “Nincs más lehetőség, mint hatékonyabban dolgozni. Ha koncentráltabban tudunk dolgozni, akkor lesz pozitív változás és fennmaradhat a lendület. A sok kihívás inkább lehetőség, egy soha vissza nem térő alkalom. Nem a munkáért kell szaladni, csak az a dolgunk, hogy elvégezzük a munkát.”

Az államtitkár beszámolt az újonnan létrejövő állami Beruházási Ügynökségről, amelynek az lesz a feladata, hogy koordinálja az állami keresletet, illetve közvetve segítse a társadalompolitikai feladatok teljesülését. Ez segítheti a többi résztvevő által is felemlegetett túlzott állami szerepvállalás csökkentését.

Központi téma volt a beszélgetésen a munkaerőhiány kezelésének lehetősége, továbbá a kapacitások növelésének esélyei. György László szerint sok szakmunkás már visszatért külföldről, illetve még több jönne, ha jobbak lennének a körülmények, ezzel viszont nem értett egyet Gegesi Kiss Tamás. Ő szakképzés színvonalát kritizálta és ennek fejlesztését szorgalmazta. Nagygyörgy Tibor szerint megoldás lehet, hogy külföldi munkaerőt is bevonjanak a cégek, de szerinte még sok vállalatnál hiányzik a beáramló külföldi munkaerő irányítását felkészülten végző menedzsment.

Scheer Sándor is kiemelete a beruházói oldal képzését. Szerinte a költségnövekedés egy részét éppen az okozza, hogy nem megfelelő a beruházók felkészültsége, nincs meg a kívánatos összhang a tervezők és a beruházók között.

Építőipari innováció és a munkaerőpiac lehetőségei

A BauApp alkalmazás az építőipari adminisztrációs folyamatok kiszolgálását és hatékonyabbá tételét célozza. Az eddigi 1 éves működésük alatt alatt 50 partnerre és közel 500 felhasználóra tettek szert, azonban nagyarányban pestiek, ami mutatja a piac széttagoltságát.

Alapvetően az e-mailes kommunikáció az elterjedt, itt azonban minden ömlesztve érkezik, így nehéz követni a visszajelzéseket, a munkafolyamatok állását, ezáltal könnyen vitás helyzetek alakulhatnak ki.

A BauApp egy felhő alapú rendszer, folyamatos aktualizálással és szinkronizálással. A legfontosabb szempontként a minőséget, illetve a hatékonyságot jelölték meg. Az elmúlt 1 évben komoly hátérfejlesztéseket végeztek, eleinte minden módosítást manuálisan kellett végrehajtani, mára már egy terv- és dokumentumkövető rendszerrel dolgoznak. Az appikációban minden terv megtalálható, ott rögzítésre kerülnek a jóváhagyások revíziók, melyet automatikus minden érintett félnek elküldenek. Lehetőség van továbbá a hibák, feladatok esetén kommentelésre, valamint ezeket fényképpel lehet készre jelenteni. Az applikációban a határidőket betartását is könnyebben nyomon lehet követni, nincs lehetőség átdátumozással csalásra.

A hatékonyság növelésével munkaerőt lehet felszabadítani, mely jelenleg egy szűk keresztmetszet az építőipari ágazatban. A fő lépés az alvállalkozók digitalizációja, hiszen egy-egy projekten akár 30-40 alvállalkozó is dolgozhat, emiatt ingyenesen adják az applikációt a kezükbe.  Nehézséget jelent a jogosultságok beállítása, mivel projektről projektre változnak a szereplők és a feladatmegosztások.

Összefoglalva meglepő, hogy milyen hatékonytalan működik ez a sokszereplős iparág olyan területeken is, melyek megvalósítása viszonylag könnyűnek tűnik kívülről. Sok esetben megfeszített tempóban dolgoznak az alvállalkozók, többszörösen lefelé kiszerveződnek a feladatok, minden szint profitálni szeretne, ezért gyakran gyengébb anyagok kerülnek beépítésre, melyet utólag nehéz ellenőrizni. Ezen a minőségbeli problémán nagyban segíthet a fénykép alapú feladatellenőrzés, valamint egy esetleges hiba esetén is könnyebb tisztázni a felelősöket. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom ezt az applikációt, örvendetes, hogy fejlődik a transzparencia és a hatékonyság, azonban még bőven van hova fejlődni.

Szakmai tevékenységen túl: Generációs Kupa

A szakmaiságon túl szakkollégiumunk minden évben megrendezi Generációs Kupa nevű sportrendezvényét, amikor tagjaink egész nap csak a sportoknak élhetnek. Az esemény megrendezése rendkívül fontos, ugyanis nem csak csapatépítőként szolgál, hanem a senior tagjainkkal való kapcsolattartást is elősegíti. A program nem csak a közösségre, hanem az egyéni és csapatban nyújtott teljesítményekre is építően hatott.

Gimnazisták Oktatása

A Heller Farkas Szakkollégium működésének három pillére a szakmaiság, a közösség és a társadalmi érzékenység. Ennek jegyében fontosnak tartjuk, hogy tagjaink magatartása felelősségteljes és tisztességes legyen az őket körülvevő világ felé, szükségét érezzük annak, hogy sokszorosát adjuk vissza annak a társadalomnak és környezetnek, amely segített minket eljutni a felnőtté válásig. Hisszük továbbá, hogy összefogással és tenni akarással egy hatvan fős közösség is sokat tud tenni a társadalomért. Ennek megfelelően a kezdetektől fogva részt vettünk különböző projektekben, betegek, rászorulók, hiányt szenvedők támogatásában. Emellett igyekszünk eljutni minél több középiskolába, ahol a pénzügyi kultúra, a tudatos pénzügyi gondolkodás és a gazdasági folyamatok ismeretének terjesztése a célunk.

Éppen ezért kollégiumunk csatlakozott a Rajk László Szakkollégium által alapított Szabó Kálmán Tehetségprogram munkájához. A program célja, hogy a tehetséges középiskolásoknak elérhetővé váljon az ország legerősebb közgazdasági-gazdálkodástudományi képzésein való részvétel, ha anyagi okokból nem tudják vállalni a budapesti egyetemi tanulmányokat. Az elmúlt öt évben évi tíz jelentkező nyert felvételt a programba, és kezdhette meg felsőfokú tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen vagy az ELTE alkalmazott közgazdaságtan szakán. Szakkollégiumunk a program koordinálásába bekapcsolódva igyekszik minél több középiskolás számára elérhetővé tenni a továbbtanulást, elősegíteni a társadalmi és anyagi korlátok leküzdését.

Fiatalok a pénzügyi kultúráért

2016-ban indítottuk el saját gimnáziumi oktatás projektünket (Fiatalok a pénzügyi kultúráért), melynek keretén belül középiskolákban oktatnak tagjaink. Motivációnk az általunk tapasztalt pénzügyi tudatosság hiányának felismerésében rejlik, melyre alapozva egy oktatási program kidolgozása a végső célunk, amelyet a teljes egyetemi diákszervezeti közösség alkalmazhat, s amely célul tűzi ki a magabiztosabb és felelősebb pénzügyi magatartást a fiatal diákok körében. Oktatási programunk során olyan témákban tartottak interaktív előadásokat tagjaink, mint például befektetések és megtakarítások, hitelezési folyamatok (hitelek, lízing, diákhitel), öngondoskodás, biztosítások, viselkedési közgazdaságtan. Bízunk abban, hogy saját tudásunk átadásával bővítettük a fiatal diákok alapvető pénzügyi ismereteit, fejlesztettük tudatos pénzügyi gondolkodásukat és felkeltettük a téma iránti érdeklődésüket.

Összegzés, Köszönetnyilvánítás

A támogatásnak köszönhetően a minden évben megszervezett kurzusainkat idén is rendkívül magas színvonalon sikerült megszerveznünk. Az így megszerzett ismereteknek köszönhetően tagjaink az idei év során is rendkívüli sikereket értek el mind az egyetemi ösztöndíjpályázatokon, mind a különböző tanulmányi versenyeken. Mindezen eredmények alapjai nem mások, mint a kimagasló szakmai színvonalú kurzusok és konferenciák, melyek a Nemzeti Tehetség Program támogatásával jöttek létre.

Ezek alapján szeretnénk köszönetünket kifejezni a támogatásért és reméljük, hogy a jövőben is számíthatunk pártfogásukra.

Budapest, 2019. július 26.

A kurzusokon felhasznált diasorok és a kurzuszáró dolgozatokat itt lehet elérni és letölteni.