Szakmaiság


A szakkollégium szakmai küldetése

A Heller Farkas Szakkollégium a közgazdász hallgatók számára egy olyan elit képzési rendszert alakított ki, mely

  • a lehető legjobban illeszkedik az egyetemi képzési rendszerhez;
  • megfelel a kor kihívásainak: olyan használható elméleti és gyakorlati tudást biztosít, ami alkalmassá teszi a hallgatókat, hogy a gazdasági élet vezetőivé válhassanak, de az élet más területein is sikeresek lehessenek.

Szakkollégiumunk szakmai célja, hogy az egyetemen megszerzett ismereteket kiegészítve a tagok érdeklődési körének leginkább megfelelő témákkal érdekes és hasznos ismereteket nyújtson számunkra. Ennek legmegfelelőbb keretét a gyakorlatias kurzusok adják.

A kurzusok során előtérbe kerül a kiscsoportos, interaktív tanulás, amelynek során az adott terület kiváló szakértőitől közvetlenül sajátíthatjuk el az ismereteket. A magas színvonalú szakmai képzést a részletesen szabályozott felvételi eljárás és a tagsággal szemben támasztott szigorú szakmai követelményrendszerünk biztosítja.

A Heller alapvetően pénzügyes profilú szakkollégium. Ez azt jelenti, hogy az alapítók és a jelenlegi tagok közül is legtöbben pénzügy szakosok, és a kurzusok között is nagyobb hányadot képviselnek a tőkepiacokkal, bankokkal, monetáris politikával kapcsolatosak. A pénzügyi irányultság azonban nem jelent merev kötöttséget. Ez inkább egy lehetőség: sok hasznos kiegészítést jelenhet képzettségednek, ha más nézőpontból is megismered a Téged érdeklő területeket.

Minden év őszén megrendezésre kerül neves konferenciánk, a Heller Farkas Szakmai Hét, melynek keretében híres szakemberektől hallgathatnak meg előadásokat az érdeklődők. Emellett az egész év során többször szervezünk szakmai előadásokat a közgazdaságtan neves képviselőivel.

Más módon is próbáljuk elősegíteni tagjaink szakmai fejlődését. Tudjuk, hogy a Bsc rendszer teljesen más elvárásokat támaszt egy átlag egyetemista felé, mint a hagyományos képzés ezt annak idején tette. Tisztában vagyunk vele, hogy sokkal fontosabbá vált a rendszeres tanulás, jó jegyek szerzése, a Master felvételi szem előtt tartása. Annak érdekében, hogy ezt az akadályt is sikeresen vegyük, a Heller biztosít számunkra konzultációkat, speciális kurzusokat, melyek során segítséget kapunk a vizsgákra való eredményes felkészülésben.

Kurzusaink

A szakkollégium szakmai alapját kurzusaink biztosítják. Az alapvető pénzügyi-közgazdasági kurzusok mellett bárki szervezhet pluszban egyéb, az érdeklődésének megfelelő kurzust. Tagjaink számára félévente legalább két kurzus elvégzése kötelező, egy-egy kurzuson jellemzően 3-8 fő vesz részt; az alacsony létszám az interaktivitást és az egymásra odafigyelést segíti. További információ kurzusainkról »

TDK dolgozataink

A Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) szerepe, hogy lehetőséget adjon a hallgatóknak bemutatni a tanórákon túlmutató kutatásaikat és tanulmányaikat. Mivel a szakkollégiumok pontosan ilyen önképzésre jöttek létre, így tagjaink bőven felülreprezentáltak az indulók között. A Heller esetében ezt az is biztosítja, hogy már BSc-s tanulmányai alatt mindenkinek legalább egyszer meg kell mérettetnie magát. További információ TDK-dolgozatainkról »

Műhelybeszélgetéseink

Minden félévben 5-6 csupán a szűk tagság részvételével megrendezett műhelybeszélgetésre kerül sor, melyek témája egyedül attól függ, hogy a tagok mi iránt érdeklődnek, és kit hívnak meg egy pár órás kötetlen beszélgetésre. További információ műhelybeszélgetéseinkről »

Tréningek

Az utóbbi években több olyan – profi szervezet, illetve vállalat segítségével lebonyolított – személyiségfejlesztő tréningen, csapatépítő „táborban” vehettünk részt, mely piaci áron szinte megfizethetetlen, az átlag egyetemista számára nem elérhető, tagjainknak viszont komoly fejlődési lehetőséget biztosít.   További információ a tréningekről »

Versenyeredményeink

A Heller tagjai a kötelező szakmai követelmények teljesítése mellett évről-évre jeleskednek különböző szakmai versenyeken is. További információ veresenyeredményeinkről