Társadalmi érzékenység

A Heller CSR – “College Social Responsibility”

A Heller Farkas Szakkollégium a kezdetektől fogva szükségét érezte annak, hogy működése által ne csak szakmai értelemben vett elitet képezzen, hanem egyben olyan fiatalok kerüljenek ki falai közül, kiknek “elittudata” kiterjed a felelősségteljes és tisztességes magatartásra az őket körülvevő világ felé. Fontosnak tartjuk, hogy végzett tagjaink tanulmányaikon, munkájukon túlmutató cselekedeteik által is szükségét érezzék annak, hogy többszörösét adják vissza annak a társadalomnak és környezetnek, amely segítette őket eljutni a felnőtté válásig. Hisszük, hogy ezt a magatartást már az egyetemi évek alatt fontos megalapozni, valamint, hogy összefogással és tenni akarással egy ötven fős közösség is sokat tud tenni a társadalomért. Ezért is érezzük magunkénak a szakkollégiumi mozgalom harmadik pillérét, a Társadalmi Érzékenységet.

Heller – a szükségben lévőkért

A Heller Farkas Szakkollégium alapításakor szükség mutatkozott a Szakmaiság és Közösség pillérek mellett a Társadalmi Érzékenység tartalommal való megtöltésére is. Kézenfekvőnek tűnt a pillért azon a szinten megalapozni, ahol pár, a nagybetűs életet most kezdő egyetemista is aktívan tehet a társadalomért: az elesettek és a szükségben lévők megsegítéséért. Így kezdődtek a mára már hagyományossá vált programok, melyeknek célja a társadalom azon tagjainak támogatása, akik számára egy kis odafigyelés, gondoskodás is hatalmas előrelépést, segítséget jelent mindennapi életükben.

A minden évben megrendezésre kerülő ruha-, könyv- és játékgyűjtéseink célja hogy karitatív szervezetekkel együttműködve támogassuk azokat a felnőtteket és gyermekeket, akiknek ezen tárgyi eszközök beszerzése egyébként lehetetlen lenne vagy nagy anyagi megterhelést okozna.

A Heller fontosnak tartja, hogy nem csak az anyagilag, hanem az egészségileg szükségben lévőket is megsegítse, ezért kerül megszervezésre minden évben a szakkollégiumi véradás.

Különösen fontosnak tartjuk annak elősegítését, hogy a fogyatékkal élő embertársaink is teljes értékű tagjai legyenek társadalmunknak, ennek érdekében szakkollégiumunk tagjai heti rendszerességgel látogatnak el a Vakok Iskolájába, ahol angol nyelvű és logikai szakköröket tartanak.

Karácsonykor gondolunk azokra is, akik az ünnepeket szeretteiktől távol töltik. 2009 telén a Budai Gyermekkórház apró betegeinek kedveskedtünk ünnepi műsorunkkal valamint kisebb ajándékokat.

Az élet azonban időnként úgy hozza, hogy a fenti rendszeres programjaink mellett a természeti katasztrófák áldozatai mellett is kötelességünknek érezzük kiállnunk. Ezért vettek részt helleresek a 2010-es észak-magyarországi árvíz sújtotta területeken való homokzsák-pakolásban, valamint az egyetem Hallgatói Önkormányzatával karöltve gyűjtést szerveztünk a 2010-es vörösiszap-katasztrófa kolontári és devecseri áldozatainak megsegítéséért is.

Ónod, 2010 - Helleresek a gáton

Heller – a környezetért

A Heller Farkas Szakkollégium felelősséget érez a bennünket körülvevő környezet megóvásáért és fontosnak tartja, hogy tagjai a mindennapi életben nem csupán a társadalom egyes tagjai, hanem a környezet felé is tiszteletteljes magatartást tanúsítsanak. Hisszük, hogy a környezettel kapcsolatos paradigmaváltást kicsiben kell elkezdeni, így a tagok a Heller kollégiumában, a Farkaslakban is komolyan veszik a környezetvédelem alapjait, a szelektív hulladékgyűjtést, valamint az energiatakarékosságot. Ez utóbbi cél érdekében kezdtük el anyagi lehetőségeinkhez mérten a kollégiumban található világítótestek izzóit energiatakarékosra cserélni, valamint hosszú távú terveinkben szerepel hőszigetelt nyílászárók beszerzése, annak érdekében, hogy működésünk a lehető legkevesebb környezeti terheléssel járjon.

Heller – a közélet megújulásáért

A Heller Farkas Szakkollégium fontosnak tartja egy demokratikus normákon alapuló, tisztességes és szolidáris magyarországi közélet kialakulását, megújulását és stabillá válását. Tudjuk, hogy a történelem során az egyetemisták számos esetben bebizonyították, hogy képesek összefogni és megújulást hozni a társadalomban és a közéleti szférában egyaránt, ezért hisszük, hogy közéleti aktivitásával a Heller is sokat tehet hozzá a hazai közállapotok felpezsdítéséhez, javításához.

Ennek érdekében vettek részt tagjaink több más szakkollégiummal együttműködve a “De a miénk” – Magyarország 2030” című mozgalomban, melynek célja az állampolgári apátia és cinizmus terjedésének megállítása valamint az ország gondjainak és lehetőségeinek feltárása és a társadalom elé tárása.

Szakkollégiumunkon belüli új kezdeményezésként, az Irodalom Kedvelők Körének mintájára indultak útjára “Közéleti IKK” elnevezésű vitaestjeink, melynek keretén belül a szakkollégium tagjai, és külsősök közösen egy aktuális hazai közéleti témát járnak körül, vitatnak meg. A vitaesteknek köszönhetően lehetőség adódik a szakkollégisták közötti véleménycserére, valamint a vitakultúra fejlesztésére is.

Mindezek által hisszük, hogy a Helleres évek alatt Szakkollégiumunk fiatal nemzedékei társadalmunk felelős tagjaivá válnak, és képesek lesznek arra, hogy felismerjék, amikor szükség van rájuk, és megtalálják a módját a segítségnek.