Szervezet

A Szakkollégium szervezetét a Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) szabályozza. Legfőbb döntéshozó szerve a Kollégiumi Gyűlés. Minden olyan kérdésben, amit az SzMSz nem utal a Kollégiumi Gyűlés hatáskörébe, a négy tagú Vezetőség (elnök, pénzügyi vezető, szakmai vezető, kommunikációs vezető) dönt. A vezetők munkáját alsóbb szinten teamvezetők segítik. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi, hogy a Szakkollégium működése megfelel-e az SzMSz-nek.