Magunkról

Az 1996-ban alakult közel 50 fős Heller Farkas Szakkollégium a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE, korábban: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem) egyik sikeres és elismert diákszervezete. Több mint tíz éves története során neve országos szinten ismert lett a pénzügyi szféra szereplői között. A szakkollégium egy szakmai alapon szereveződő közösségből bontakozott ki, amely közösség a mai napig autonóm szervezetként működik.

A Heller Farkas Szakkollégium célkitűzései a következők:

  • Az angolszász college-ok és a híres magyar szakkollégiumok legjobb hagyományainak és szellemisségének őrzése, ezen tradíciók ötvözése. Ehhez kapcsolódóan egy új szervezeti forma létrehozása, amely lehetőséget teremt a Budapesti Corvinus Egyetemen folyó szakmai munka kibővítésére.
  • A közgazdaságtan és más társadalomtudományok iránt érdeklődő fiatalok összegyűjtése, a témával kapcsolatos előadások, kurzusok, tanulmányutak és konferenciák rendezése-szervezése, ezzel kapcsolatos kiadványok megjelentetése, a tagok számára szakmai gyakorlat, ösztöndíj, illetve az ehhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása.
  • A magyar értelmiség számára elengedhetetlen széles látókör, tájékozottság és kulturáltság eléréséhez szükséges feltételek megteremtése.
  • Egy, az egyetem elvégzése után is összetartó, összejáró, egymást segítő baráti társaság kialakítása.
  • Más szakkollégiumokkal, szakmai szervezetekkel való kapcsolatfelvétel, együttműködés.

Történetünk

A Heller Farkas Szakkollégium alapításának gondolata legelőször 1995 nyarán merült fel egy kisebb baráti társaság tagjaiban. Legtöbbjük már szerzett tapasztalatokat egy vagy több egyetemi szervezetben, és úgy érezték, hogy ezekben, bár a közösségi élet területén rengeteget tanultak, szakmailag nem tudnak eleget fejlődni, az őket érdeklő témákban elmélyedni. Úgy gondolták, hogy ehhez egy szakkollégium nyújthatna megfelelő keretet, ahol az élénk közösségi élet mellett szakmai téren is tovább léphetnek.

Az alapítók 1996 tavaszán fogadták el a szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát (SzMSz) és Szakmai Szabályzatát, kialakították szervezeti felépítését, megtervezték a következő tanév kurzusait, és elkezdték kifelé kommunikálni a szakkollégium megalapításának tervét, elsősorban az egyetemi vezetés és az egyetem többi szakkollégiuma felé. Ennek eredményeképpen 1996 novemberében az Egyetemi Tanács elé terjesztették a Heller Farkas Szakkollégium alapításának kérelmét, amelyet november 26-án az el is fogadott – azzal a feltétellel, hogy két év múlva újra szavaz a véglegesítésről.

1999. március 8-án a két éves szakmai és közösségi munka elismeréseként az Egyetemi Tanács egyhangú szavazással véglegesítette a Heller Farkas Szakkollégiumot.

Tevékenységünk

Szellemi műhely

A Heller Farkas Szakkollégium színvonalas szakmai munkája lehetőséget nyújt tagjai számára, hogy az egyetemi képzésen túlmenő többlettudásra tegyenek szert. Az alapítok szándékán megfelelően, nagy hangsúly helyeződik a pénzügyi képzésre.

A kurzusokon kis létszámú csoportokban gyakorlatorientált, interaktív órák hallgatására nyílik lehetőség a közgazdaságtan neves hazai szakértőitől, az egyetem tanáraitól, s a szakkollégium végzett tagjaitól. A pénzügyes témák mellett, a kurzusok választéka (sportmenedzsment, programozás, konfliktuskezelés stb…)csak a tagság érdeklődési körétől függ.

A szakmai követelmények, azt szolgálják, hogy a szakkollégiumi tevékenység mellett a tagok helytálljanak az egyetemen is, s rendelkezzenek kellő nyelvtudással. A diákok a szakkollégiumban szervett elmélyültebb tudást évről-évre kamatoztatják a Tudományos Diákköri Konferencián (TDK) és egyéb versenyeken.

Szakmai hét

2002 óta minden ősszel megrendezésre kerül a szervezet nagyszabású, többnapos konferenciája, a Heller Farkas Szakmai Hét. Ez az esemény a szakkollégium áltál szervezett számtalan előadáshoz, műhelybeszélgetéshez és a Tavaszi Minikonferenciához hasonlóan minden érdeklődő számára publikus. Fő célja, hogy egy, a tagságot érdeklő kérdéskört több szempontból, neves szakértők segítségével mutasson be.

Tiszteletbeli tagok

Az önszerveződő tagság fontosnak tartja, hogy a szakmai elit sokat tapasztalt szereplői figyelemmel kísérjék a szakkollégiumban folyó szakmai munkát, s iránymutatással segítsék a szervezet fejlődését. Ezekre a szakemberekre tiszteletbeli tagokként tekintenek.

Bokros Lajos

Csaba László

Detect language » Hungarian

† Hetényi István

Kopits György

† Lámfalussy Sándor

Szapáry György

Száz János

Sebestyén Géza

Szeles Nóra

Széles látókör

A tagok áltál megszervezett műhelybeszélgetések palettája- Dés Lászlótól elkezdve a National Geographic fotósán keresztül a kalocsai érsekig- rendkívül széles skálán mozog. Az Irodalom Kedvelők Körében egy könyvön, a Közéleti IKK-n egy közéleti, gazdasági kérdésen keresztül ismerhetik meg mélyebben egymás gondolkodását a résztvevők. A látókör bővítésével idén külföldet is megcélozta a szerzet egy Nemzetközi Konferencia megszervezésének tervével.

Közösség

A rengeteg közös élmény, az éjszakába nyúló beszélgetések, a hajnalig tartó bulik egy nagyon szoros baráti közösséggé kovácsolja a „Farkasfalkát”. A tagok szabadidejük közös eltöltésére rengeteg módot találnak(táborok, borkóstolások, színházlátogatások, kirándulások…),sőt saját együttest is alapítottak.

Emellett a közösségi életnek állandó helyszínt biztosít a közös ingatlan, melyben nem csak kurzusok, és egyéb programok kapnak helyet hétről-hétre, de a tagság több mint fele itt is él. Az Egyetemen a Szakkollégium saját irodával rendelkezik, ahol soha nem áll le az élet.

Ahhoz, hogy a teljesen önálló szervet sikeresen működjön elengedhetetlen a tagok folytonos tenniakarása a szakkollégiumért. Az évente cserélődő vezetői pozíciókban a felelősségteljes döntéshozásra, míg a teamekben a csapatmunkára és az önmegvalósításra nyílik lehetőség.

Nagy hangsúly helyeződik az utánpótlásra: Az elsősök számára indított Heller Pénzügyi Képzés az egyetemi óráknál emberközeliben foglalkozik a gazdaság és a pénzügy alapjaival. Az érdeklődök a Bevonó táborban ismerkedhetnek meg a szakkollégiummal. A legalkalmasabb „farkaskölykök” kiválasztását szolgálja a kétlépcsős felvételi.