NTP pályázat szakmai beszámolója

A Heller Farkas Szakkollégiumért Alapítvány szakmai beszámolója az NTP-SZKOLL-14-005 azonosítószámú a szakkollégiumok szakmai programját támogató pályázatához

A Heller Farkas Szakkollégium működésének alapját képezik a szervezet által az év során szervezett szakmai programok. Ezek közül nagy jelentőséggel bírnak a tagság és az érdeklődő egyetemisták számára is elérhető kurzusok, melyek céljai közt a résztvevők szakmai fejlődésének biztosítása mellett a látókörbővítés is egyaránt szerepel. A megfelelő témájú kurzusok pedig akkor lehetnek a legsikeresebbek, ha az adott területen kimagasló tudású szakembert, oktatót tudunk találni, aki képes a tudást megfelelően átadni a hallgatóknak.

A Nemzeti Tehetség Program pályázatán elnyert összeg nagyobb részét fordítottuk ennélfogva az oktatóink javadalmazására. A 2014/2015-ös tanévben a Mergers and Acquisitions kurzusunkat finanszíroztuk a pályázatból, melynek tematikája alább olvasható.

Mergers and Acquisitions – Radó Márk

A kurzus célja: A kurzus során a hallgatók betekintést nyerhettek a vállalati tranzakciók megvalósulásába, a tranzakciók során elkészítendő dokumentációkba és részletesen megismerhették a különböző tárgyalási folyamatokat.

A kurzus alapvetően egy gyakorlatias gondolatmenetet követett, ami tényleges tranzakciók bemutatásában és elemzésében mutatkozott meg. Az első órák alkalmával az elméleti háttér került feldolgozásra, ahol a vállalati tranzakciók során érintett felek viselkedése lett bemutatva, majd a dokumentumokat ismertette a kurzustartó. Az utolsó alkalmakon valós tranzakciókat vitattak meg a hallgatók.

A kurzus fő követelménye egy teaser összeállítása volt, amely dokumentum a vállalati tranzakciók első lépcsőjét képviseli. A hallgatók egy szabadon választott vállalatról készítettek egy összefoglalót, amely tartalmazta a tárgyalási folyamatokhoz elindításához szükséges legfontosabb mutatószámokat.

Első évfolyamosoknak szóló kiadvány

A pályázatból finanszíroztuk 200 db első évfolyamosoknak szóló kiadvány nyomdai kivitelezését, mely elsősorban rekrutációs célokat szolgál. A kiadvány bemutatása alább olvasható.

Szakkollégiumunk számára kiemelt fontosságú, hogy folyamatosan biztosítsuk a megfelelő utánpótlást, ebben nagy segítségünkre lesz első évfolyamosoknak készített kiadványunk. A kiadványt a szakkollégium tagjai írták és szerkesztették, aminek elsődleges célja bemutatni szervezetünket és annak mindennapjait.

Szakkollégiumunk több tagjának személyes visszaemlékezésén keresztül kaphatnak képet az elsősök a Szakkollégiumba való felvételt követő hetek izgalmairól, az első benyomásokról. Ezenkívül idősebb tagjaink mesélnek a Szakkollégium három fő pilléréről, a Vezetőségi tagságról, a kollégiumi életről.

Emellett egy kis ízelítőt is kaphatnak Szakkollégiumunk szakmai tevékenységéből, ugyanis a kiadványban helyet kaptak a 2014 októberében megrendezésre került „Quo vadis, kapitalizmus?” nevet viselő konferenciánk előadásainak jegyzetei. Ezeknek a jegyzeteknek a segítségével szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy az érdeklődő elsősök képet kapjanak a közgazdaságtani gondolkodás alakulásáról, új nézőpontokat ismerhessenek meg, illetve bővítsék ismereteiket.

A kiadványt egy összefoglaló zárja, amelyben jövő évi programjainkról tájékozódhatnak. A kiadványt a gólyatáborban, illetve a regisztrációs héten szeretnénk kiosztani az érdeklődőknek.

Működési és adminisztrációs kiadások

Jelen pályázat segítségével beszereztünk egy nagyteljesítményű routert is, melynek köszönhetően zavartalanul sikerült kurzusunk technikai lebonyolítása. A kurzus során elengedhetetlen volt az internetkapcsolat biztosítása a kurzustartó és a kurzus hallgatóinak részére, ezért volt szükség ennek az eszköznek a beszerzésére.

A routert a Szakkollégium a későbbiekben is tudja hasznosítani, így ezáltal a Nemzeti Tehetség Program későbbi kurzusaink sikeréhez is hozzájárult, melyet szívből köszönünk.

A szervezet zavartalan működésének biztosításához adminisztrációs költségekkel is kell számolnunk, melyet szintén e pályázatból fedeztünk.

Összegzés, köszönetnyilvánítás

A Nemzeti Tehetség Program támogatásának köszönhetően a minden évben megszervezett kurzusainkat idén is rendkívül magas színvonalon sikerült megszerveznünk. Az így megszerzett ismereteknek köszönhetően tagjaink az idei év során is rendkívüli sikereket értek el mind az egyetemi ösztöndíj-pályázatokon, mind a különböző tanulmányi versenyeken. Mindezen eredmények alapjai nem mások, mint kimagasló szakmai színvonalú kurzusok, melyek közül a Mergers and Acquisitions a Nemzeti Tehetség Program támogatásával jöhetett létre.

Ezek alapján szeretnénk köszönetünket kifejezni a támogatásért, és reméljük, hogy a jövőben is számíthatunk pártfogásukra.