Kurzusaink

Kurzusrendszerünk az A és B típusú kurzusokra épül. Az A kurzus rendszeres készülést igényel, házi feladatokkal, év végi kemény számonkéréssel. A B kurzus ezzel szemben inkább szemléletbővítő. Lehet egy összefüggő előadássorozat, tréning, kiscsoportos szemináriumi óra, prezentálás, bármi, ami igényként a tagságban felmerül.

Emellett bárki szervezhet pluszban egyéb, az érdeklődésének megfelelő kurzust (C kurzus). Ezen keretek között hallgathattunk már nyelvi -, filmes – vagy épp borkurzust is.

Kurzusainkat jellemzően 3-8 fő látogatja, ami az interaktivitást és az egymásra odafigyelést segíti.

Tagjaink félévente 2 kurzuson vesznek részt. A kurzuslátogatás kiváltható tutorálással is, ami egy adott szakterületen való alapos elmélyülést jelenti. A tutorálók munkáját egy általuk választott konzulens segíti.

A 2015/16-os tanév I. félévének “A” kurzusai

Pénzügyi Speciál Kollégium I.

Deloitte

Haladó makroökonómia

Ökonometria pénzügyeseknek

Pénzügyi beszámoló elemzés

A 2015/16-os tanév I. félévének “B” kurzusai

SQL

Bloomberg-VBA

Kockázati tőke

Retorika

Az USA történelme a II. világháború után

A 2015/16-os tanév I. félévének “C” kurzusai

Bor kurzus

Angol

A 2013/14-es tanév I. félévének “A” kurzusai

Adózás

Banküzemtan

Portfóliókezelés

Gazdaságpolitika

Játékelmélet

Pénzügyi Speciál Kollégium I.

Haladó vállalatértékelés

Vállalatfinanszírozás

A 2013/14-es tanév I. félévének “B” kurzusai

Debate

Esettanulmányok

Matlab

Pszichológia

Sportmenedzsment

A 2012/13-as tanév II. félévének “A” kurzusai

Befektetés kezelés
Kurzustartó: Szeles Nóra

Haladó beszámolóelemzés
Kurzustartó: Molnár Nóra

Makromodellek és gazdaságpolitika II
Kurzustartó: Krusper Balázs

Pénzügyi Speciál Kollégium II
Kurzustartók: Márkus Balázs, Fazekas Gergely, Major Klára

Pénzügyek és tárgyalás
Kurzustartó: Szabó László, Gauser Katalin

A 2012/13-as tanév II. félévének “B” kurzusai

Agrárfinanszírozás
Kurzustartó: Mizik Tamás

Ázsiai gazdaságok
Kurzustartók: Nógrádi György, Kis-Benedek József, Kunos Bálint

Egészségügy
Kurzustartó: Blokkonként változó

Környezetmenedzsment
Kurzustartó: Zilahy Gyula, Zsóka Ágnes, Csutora Mária

Reuters
Kurzustartó: Kiss Roland

Számvitel
Kurzustartó: Lakatos Lázsló Péter

Trader
Kurzustartó: Fang Xin, Varga Sándor

A 2012/13-as tanév II. félévének “C” kurzusai

Angol szakmai felső
Kurzustartó: Molnár Ilona

A 2012/13-as tanév I. félévének “A” kurzusai

Adózás
Kurzustartó: Nobilis Benedek, Siklósiné Antal Gyöngyi (vendégelőadó)

Derivatívák
Kurzustartó: Márkus Balázs

Makromodellek és gazdaságpolitika
Kurzustartó: Krusper Balázs

Nemzetközi kapcsolatépítés
Kurzustartó: Szandrocha Kamilla

Pénzügyi Speciál Kollégium I.
Kurzustartó: Juhász Péter

Viselkedési pénzügyek
Kurzustartók: Molnár Márk, Ormos Mihály

Corporate Finance a gyakorlatban
Kurzustartó: Deliotte

A 2012/13-as tanév I. félévének “B” kurzusai

Adatbázis – kezelés
Kurzustartók: Hochrein Ákos, Hodosy Gábor

Banking and Monetary Economics
Kurzustartó: Fábián Gergely

Bevezetés az ökonometriába
Kurzustartó: Bauer Péter

Retorika
Kurzustartó: Balázs Géza

A 2012/13-as tanév I. félévének “C” kurzusai

Grafológia
Kurzustartó: Remsei Rita

Sakk
Kurzustartó: Horváth Csaba

A 2011/12-es tanév II. félévének “A” kurzusai

Algoritmusok C++-ban
Kurzustartó: Szügyi Zalán

Banki pénzügyek Budapest Bank
Együttműködésben a Budapest Bank munkatársaival

International Trade Policy
Kurzustartó: Dr. Kacsirek László

Ökonometria
Kurzustartó: Vonnák Balázs

Pénzügyi Speciál Kollégium II.
Kurzustartó: Gabler Gergely

Vállalatfinanszírozás
Kurzustartók: Radó Márk, Zsemberi Levente

A 2011/12-es tanév II. félévének “B” kurzusai

Adatbázis-kezelés
Kurzustartó: Gyopár Gergely

Retorika
Kurzustartó: Balázs Géza

Tárgyaláspszichológia
Kurzustartók: Síklaki István és Szűcs György

VBA
Kurzustartó: Kotán Gergely

A 2011/12-es tanév I. félévének “A” kurzusai

C++ programozás
Kurzustartó: Szügyi Zalán

Dealmaking
Kurzustartó: Radó Márk

Hitel- és Devizakockázatkezelés
Együttműködésben a Budapest Bank kockázatkezelési részlegének munkatársaival

Pénzügyi Speciál Kollégium I.
Kurzustartó: Deák Tibor

Versenyképesség
Kurzustartó: Dr. Béza Dániel

Viselkedési pénzügyek
Dr. Komáromi György

A 2011/12-es tanév I. félévének “B” kurzusai

Betekintés az Államadósság Kezelő Központ működésébe
Kurzustartó: Dr. Borbély László András

Ázsiai gazdaságok
Kurzustartók: Nógrádi György, Kis Benedek József és Kúnos Bálint

LaTeX program
Kurzustartó: Kovács Máté

Olaj és földgázipar

Photoshop
Kurzustartó: Udvardi Ramóna

Retorika
Kurzustartó: Balázs géza

Újságírás
Kurzustartó: Martin József Péter

A 2011/12-es tanév I. félévének “C” kurzusai

Borkurzus
Kurzustartó: Pásti György

Spanyol nyelv
Kurzustartó: Géró Györgyi


A 2011/11-es tanév II. félévének kurzusai

Derivatív árazás
Kurzustartó: Márkus Balázs

C programozás
Kurzustartó: Varga Balázs

Hitel- és Devizakockázatkezelés
Együttműködésben a Budapest Bank kockázatkezelési  részlegének munkatársaival

Magyar Tőkepiac ismertető II.
Kurzustartó: Szeles Nóra 

Pénzügyi stabilitás
Kurzustartó: Nagy Márton 

Pénzügyi Speciál Kollégium II.
Kurzustartó:  Gabler Gergely 

Vállalati stratégia
Kurzustartó: Laczkó Márk 

Matlab II.
Kurzustartó:  Kotán Gergely 

Retorika
Kurzustartó: Balázs Géza 

Trader/Daytrading
Kurzustartó: Neszveda Gábor 

VBA
Kurzustartó: Kotán Gergely 

Viszontbiztosítás
Kurzustartó: Dr. Huczka Daisy 

Orosz nyelv
Kurzustartó:  Peöcz Vera

A 2010/11-es tanév I. félévének “A” kurzusai

Ágazatelemzés: autóipar
Az autóipar egy olyan speciális ágazat, amiről érdemes önmagában beszélni, és ennek oktatása maximum műszaki oldalról megoldott Magyarországon. Célunk, hogy egyetemi oktatás keretében létrehozzunk egy kurzust, ahol különböző meghívott szakértők segítségével mutatnánk be az iparág működését.

Angol nyelvű kommunikációs-tárgyalási kurzus
A tantárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a tárgyalástechnika alapvető ismereteit a hazai és nemzetközi tárgyalásokra. Alkalmazni legyenek képesek azokat az elméleti ismereteket, amelyeket a felkészülés, a tárgyalási taktikák kapcsán ill. a panaszszituációs helyzetekre megismertek.

Magyar tőkepiac ismertető kurzus
A kurzus célja a hazai tőkepiac működésének, szerkezetének vizsgálata, tőzsdei ismeretek átadása.

Pénzügyi Speciálkollégium I.
A kurzus célja az alapvető vállalati pénzügyi ismeretek átadása, az egyetemi képzés keretein túlmutató formában. A másodévesek számára kötelező kurzus.

Viselkedési pénzügyek – Behavioral Finance

A hagyományos közgazdaságtan szemlélete több szempontból jobban hasonlít a fizikáéra, kémiáéra, mint más társadalomtudományéra. A természettudományos egzaktság hasznos lehet ugyan piaci modellek megalkotásánál, de ugyanakkor gyakorlati alkalmazhatóságukat nagymértékben leszűkítik bizonyos peremfeltételek. A gazdasági aktorokra vonatkozva ilyen, hogy döntéseik meghozatalában a profitmaximalizálás és az önérdek vezéreli őket. Az ilyen egyének cselekedeteit, reakcióit nevezzük racionálisnak. A viselkedés pénzügyek szembemegy ezzel az elmélettel. A fentebb említett tökéletes feltételek nem minden esetben működnek, azonban míg a hagyományos szemlélet ezt átmeneti hibaként értékeli, addig a viselkedési pénzügyek olyan emberi reakcióknak, melyeket előre lehet jelezni.

A 2010/11-es tanév I. félévének “B” kurzusai

Bevezetés a kontrollingba
A kurzus a kotrolling gyakorlatias oldalát fogja meg. Esettanulmányok segítségével vesszük végig többek között az üzleti tervezést, stratégiai költségszámítást, döntéstámogatást, árazási technikákat.

MATLAB I.
A kurzus pénzügyi életben széles körben elterjedt MATLAB program megismertetését tűzte ki célul.

Sportmenedzsment
Ha érdekel, hogy mekkora business van a sportmenedzsmentben a világ különböző pontjain és mi jellemző  jelenleg  Magyarországra? Milyen stratégiával működhet egy sportvállalat? Létezik-e még manapság “nemzeti mez” ? Érdekel, hogy mekkora költsége lenne az olimpiai játékok megszervezésének Magyarországon? Kíváncsi vagy, hogy hányszor annyian nézik a világon a Foci VB-t, mint az olimpiát?  A kérdésekre András Krisztina (a BCE Sportgazdaságtani Kutatóközpont alapító tagja és vezetője, az MLL fellebviteli bizottságának tagja) válaszol a kurzus keretében.

Fakultatív kurzus: Orosz nyelv I. – kezdő szint

Korábbi kurzusaink

2009-10 II. félév

Alkalmazott modellek (Gabler Gergely)
Bevezetés a befektetési alapok kezelésébe (Szeles Nóra, vendégelőadók)
Élet a pénzügyeken túl (Bajza Petra, Kauker Kinga, Lestár Miklós, Rózsás Tímea)
Photoshop (Nagy Máté, Udvardi Ramóna)
Retorika (Balázs Géza)
Vállalatértékelés II. – Rajk László Szakkollégiummal közösen (Radó Márk)
Válságmenedzsment (Angyal Ádám)
Visual Basic programozás (Zsebő Béla)

2009-10 I. félév

Corporate Finance (Sebestyén Géza)
Fiskális politika a magyar gyakorlatban (Veisz Ákos, Teremi Márton)
Marketingkommunikáció (Garamhegyi Ábel)
Monetáris politika (Madár István, Pál Tamás)
Pénzügyi speciálkollégium (Gabler Gergely)
Vállalatértékelés – Rajk László Szakkollégiummal közösen (Radó Márk)
Valószínűségszámítás (Ernyes Éva)
Visual Basic programozás (Pocsarovszky Károly)

2008-09 II. félév

Alkalmazott modellek (Gabler Gergely)
Államadósság kezelés az ÁKK-ban (előadássorozat)
Corporate Finance
Differenciál egyenletek (Dr. Kánnai Zoltán)
Fejezetek a magyar adórendszerből (Balog Ádám)
SAP (Andrejkovics Zoltán)
Számvitel miniszakirány II. (Reizingerné Ducsai Anita)
Tőzsdei szakvizsga felkészítő III. (Szeles Nóra)
Válságmenedzsment (előadássorozat)

2008-09 I. félév

Banki treasury
Kisvállalkozások
Kockázati tőke – Széchenyi István Szakkollégiummal közösen
Mesterkurzus (Csaba László)
MNB – Pénzügyi stabilitás (Nagy Márton)
Pénzügyi speciálkollégium  (Kardos Miklós, Teremi Márton)
SPSS ismeretek (Gubasóczi Maryan)
Számvitel miniszakirány I. (Reizingerné Ducsai Anita)
Tőzsdei szakvizsga felkészítő II. (Szeles Nóra)
Vállalati pénzügyek miniszakirány
Versenyképesség (előadássorozat)

2007-08. II. félév

Államadósság kezelés az ÁKK-ban (előadássorozat)
Alkalmazott modellek
Gazdaságpolitika
Gráfelmélet (Sali Attila)
Matematikai módszerek a közgazdaságtanban
Menedzsmentdivatok
MNB – Pénzügyi stabilitás (előadássorozat)
Projektvezetés miniszakirány
Tőzsdei szakvizsga felkészítő I. (Szeles Nóra)
Vállalatértékelés


2007-08. I. félév

Adózás, adótanácsadás, adóoptimalizálás (Balog Ádám)
A magyar szocialista gazdaság (1945-1990) történetéről
Business Projekt – A.T.Kearney (business projekt)
Corporate Finance /in English (P&G)
Hitelkockázat (Öcsi Béla)
Pénzügyi speciálkollégium
Makroökonómia modellezés (Vincze János)
Technikai elemzés a gyakorlatban (Faluvégi Balázs)